Lerarenregister een feit: Eerste Kamer neemt wet aan

Lerarenregister een feit: Eerste Kamer neemt wet aan

Het lerarenregister is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat leraren net als advocaten, artsen en verpleegkundigen een eigen beroepsregister krijgen. Welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld, is aan de leraren zelf om in te vullen. De nieuwe wet gaat in vanaf 1 augustus 2018.

Wet aangenomen door Eerste Kamer

Staatssecretaris Sander Dekker is blij dat de wet is aangenomen: ‘Leraren werken in een omgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan. Maar voor hun eigen ontwikkeling is niet altijd ruimte. Daarom ben ik blij dat deze wet door de Kamer is aangenomen. Door deze wet krijgen leraren meer ruimte voor eigen vorming én zeggenschap over hun beroep – en de leerling krijgt de best opgeleide leraar voor de klas.’

Petitie tegen lerarenregister

Veel leraren zijn helemaal niet blij met de komst van de wet die het lerarenregister verplicht en publiek toegankelijk maakt. In november tekenden duizenden leraren een petitie tegen het lerarenregister. De vakbond hoopte dat de Eerste Kamer het plan alsnog zou afwijzen omdat in hun ogen het veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en dat het minder aantrekkelijk wordt om voor de klas te staan.

Bij- en nascholing geregistreerd

In het lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Het is een online systeem waarin leraren hun na- en bijscholing in opslaan. De overheid vindt het belangrijk dat docenten na het behalen van hun diploma zich blijven professionaliseren. Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, worden opgenomen in het registervoorportaal.

Redactie

Op maakwerkvanonderwijs.nl vind je het belangrijkste nieuws over het beroepsonderwijs. Verschillende auteurs bloggen dagelijks over uiteenlopende onderwerpen, zoals nieuwe kwalificatiedossiers binnen het mbo, de nieuwe beroepsgerichte programma’s binnen het vmbo, onderwijsinnovatie, examens en het leven van een docent. 'Maak werk van onderwijs' is een initiatief van Edu’Actief, de uitgever voor het beroepsonderwijs.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer