Leermiddelen Economie mbo van uitgevers passen niet bij jongeren

Leermiddelen Economie mbo van uitgevers passen niet bij jongeren

leermiddelen passen nietOnlangs heeft uitgeverij Edu’Actief een aantal vragen aan docenten voorgelegd over leermiddelen voor Economie mbo: twee lesmethodes voor Economie. Het betreft twee verschillende methodes voor dezelfde opleidingen: voor de opleidingen Verkoper, Verkoopspecialist, Manager handel en Ondernemer detailhandel. Het doel was om inzichtelijk te krijgen wat de sterke en zwakke punten zijn van de methodes: Ambitie.info en Ondernemendleren. Langs deze weg willen de uitgevers bepalen wat er mee kan worden genomen in de opzet van de nieuwe leermiddelen in de aanloop naar 2016 wanneer de scholen met de nieuwe kwalificatiedossiers starten. Een aantal interessante uitkomsten wil ik u niet onthouden.

Van twee naar één

De twee lesmethodes hebben elk een eigen vertrekpunt: de ene gaat uit van praktijkgerichte leerlijnen en de andere gaat uit van het opbouwen van een theoretisch kader dat daarna kan worden toegepast. De globale uitkomst is dat de gebruikers van beide methodes aangeven het liefst een combinatie te zien van beide methodes. Wat de een bij de leerlijnen mist, heeft de andere als positief punt aangeven. En andersom geldt dat ook. Door de pluspunten van de twee leermiddelen te combineren ontstaat er een nieuwe methode. Het gaat dan om inhoud: theorie en vaardigheden die met elkaar in samenhang moeten zijn. Letterlijk is gevraagd om een combinatie van het rekengedeelte van Ondernemendleren en de schrijfstijl van Ambitie.

Digitalisering?

Dit is natuurlijk het buzzwoord van nu. Maar wat blijkt uit de enquête? Het overgrote deel van de docenten is tevreden wanneer er verwijzingen zijn naar films vanuit de opdrachten. Een klein deel geeft aan de wens te hebben om volledig digitaal te gaan werken. Boeken zijn nog steeds bijzonder in de gratie.

Wat betreft inhoud is er wel een duidelijke wens op het gebied van digitalisering: er moet veel meer aandacht komen voor shoppen met een smartphone, webshops en verschillende online verkoopkanalen waaronder mogelijkheden via sociale media. Er is ook de wens geuit of de uitgever kant-en-klare lessen kan aanleveren die gebruikt kunnen worden op het digibord.

Tablets worden marginaal ingezet, blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Het zijn vooral pc’s en laptops die gebruikt worden. In percentages uitgedrukt blijkt dat er gemiddeld in 10% met tablets wordt gewerkt tegenover 60% met laptops.

Bijzonder is dat het overgrote deel van de respondenten aangeeft niet bekend te zijn met de visie van de school op digitalisering. Antwoorden als: geen visie, visie onbekend of geen idee zijn veelvuldig gegeven. Mooi zijn natuurlijk de antwoorden dat inzet van digitale middelen functioneel dient te zijn (functioneel naakt?). Er is een duidelijke trend dat er steeds meer digitaal gewerkt wordt of moet worden. Maar goed: daar hoef je geen enquête voor te houden.

Leermiddelen niet passend bij jongeren

Wat je als methodemaker wil, is dat het materiaal compleet, actueel en goed is. Bovenal wil je dat de onderwerpen zo zijn neergezet dat deze aansluiting vinden bij de doelgroep, de student. Dan is het erg pijnlijk wanneer een deel van de docenten antwoordt dat dit nog niet het geval is bij Ambitie.info. Sommige docenten geven  aan dat de theorie niet aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Bij Ondernemendleren werd dat een stuk positiever beoordeelt. Blijkbaar is het daar beter afgestemd.

Beter aansluiten

Samengevat: de uitgever zal met de nieuwe leermiddelen veel meer dan ooit aansluiting moeten vinden bij de jongeren. Het is tijd voor een fundamentele discussie over didactiek en hoe leren en lesmateriaal beter kan aansluiten bij de jongeren. Uitgevers moeten veel meer gaan denken vanuit ‘leren’ en minder vanuit producten!

Ricardo Eshuis

Onderwijsman, trendwatcher, mbo-man. Blogt over alles wat speelt in het mbo en komt daar graag over in gesprek met iedereen.

2 reacties

 1. Elmer Smith mei 12, at 11:48

  Beste heer Eshuis, Graag brengen wij onze vernieuwde methode voor het handelsonderwijs onder de aandacht: De Handelsroute. Is er een mogelijkheid dat wij u daarover kunnen informeren? Met hartelijke groet, Elmer Smith, 06 575 531 92 uitgever Sarphati Educatief

  Beantwoorden
  • Ricardo Eshuis mei 13, at 08:06

   Hallo Elmer, Dank voor de reactie.Een inhoudelijke uitleg over de methode is wat mij betreft niet nodig. Het gaat mij niet om de 'eigen' uitleg van de methode, maar om de mening van gebruikers. Als jullie die in beeld hebben, dan is het interessant om deze te vergelijken. Groet, Ricardo Eshuis

   Beantwoorden

Reageer