Love at first sight: laat leerlingen meebeslissen wie er voor de klas staat

Love at first sight: laat leerlingen meebeslissen wie er voor de klas staat

Een paar dagen geleden las ik op nu.nl dat directeuren in het vo verwachten dat leerlingen steeds vaker betrokken worden bij het aannemen van docenten. Want, zo stellen de directeuren, leerlingen hebben een andere invalshoek en hebben het meest met de docenten te maken. Uit het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat een kwart van de scholen leerlingen betrekt bij sollicitaties. ‘Wat een fantastisch nieuws’, dacht ik. Als methodemaker heb ik ondervonden dat leerlingen heel goed kunnen uitleggen, wat ze wel en niet goed vinden. Dus waarom zou dat niet gelden bij het aannemen van een nieuwe docent?

Mijn enthousiasme ebde echter weg toen ik las dat met name bestuurders van havo en vwo enthousiast zijn. Op het vmbo zien bestuurders niet zoveel in het betrekken van leerlingen bij sollicitatieprocedures voor docenten. Zij denken dat niet elke vmbo-leerling geschikt is om een docent te beoordelen. Ze willen leerlingen wel betrekken bij het evalueren van de docenten, maar ze hebben geen inspraak in bij het aannemen van docenten.

Boos

Ik weet niet of ik het nu vooral jammer vind of dat ik boos ben dat directeuren niet meer vertrouwen hebben in hun leerlingen. Het is echt een gemiste kans dat juist op het vmbo leerlingen geen invloed hebben op welke docent er voor de klas staat. Ik heb de afgelopen jaren veel vmbo-scholen mogen bezoeken. En dit is niet bedoeld om te slijmen, maar het vmbo heeft mijn hart gestolen. De interactie tussen docent en leerling is fantastisch om te zien. Als de docent het vonkje bij de leerlingen weet te vinden, kan er echt een mooi vuurtje ontstaan. Je ziet dan een leerling die aan de docent wil laten zien wat hij kan. Die geïnspireerd en gemotiveerd wordt door de docent en zijn medeleerlingen en daardoor zelf positieve energie levert aan het onderwijs.

Klik tussen leerling en docent

Juist omdat de klik tussen de leerling en de docent zo belangrijk is op het vmbo, vind ik het onbegrijpelijk dat bestuurders op het vmbo leerlingen niet in staat achten om docenten te beoordelen. Ik denk dat ze heel goed in staat zijn om aan te geven of het gevoel bij een sollicitant goed is. Bestuurders kunnen dan oordelen over het niveau van de kennis en vaardigheden. Zijn er twee sollicitanten die geschikt zijn voor de functie? Kies dan voor de sollicitant waar de leerlingen het beste gevoel bij hebben. Want als het gevoel van beide kanten goed is, ontstaan de mooiste dingen!

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer