Kwalificatieplicht aangepast: naar school tot je 21ste

Kwalificatieplicht aangepast: naar school tot je 21ste

Jongeren die nog geen diploma hebben waarmee ze aan het werk kunnen, moeten van het nieuwe kabinet tot hun 21ste op school blijven. Dus drie jaar langer dan nu het geval is. De verplichte startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Maar wat betekent die kwalificatieplicht eigenlijk?

Meer kansen op een baan

We weten het allemaal: een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom zijn jongeren in Nederland leerplichtig tot ze 16 jaar zijn. Als zij dan nog geen diploma hebben waarmee ze een baan kunnen krijgen, moeten ze onder de huidige wet een voltijdopleiding volgen tot ze 18 jaar zijn. Deze kwalificatieplicht is ook bedoeld om schooluitval van jongeren tegen te gaan.

Geen uitkering

Leerlingen die ouder zijn dan 18 hoeven niet meer verplicht naar school. Maar als een leerling tussen 18 en 23 jaar van school gaat zonder startkwalificatie, wordt er een melding gedaan aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), waar men probeert een geschikte opleiding, werk of een leerbaan te vinden. Zonder startkwalificatie komt men niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De kwalificatieplicht geldt niet als de leerling:

  • een diploma of getuigschrift van het praktijkonderwijs heeft (als een leerling na het praktijkonderwijs naar het mbo niveau 1 gaat, wordt hij kwalificatie plichtig),
  • op een speciale school zit,
  • een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school heeft gekregen.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zonder zo’n startkwalificatie vaker werkloos zijn en eerder in aanraking komen met justitie. Het kabinet wil jongeren zoveel mogelijk stimuleren te werken of te leren, om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van bijstand. Voor sommigen is de nieuwe brede opleiding op niveau 2 een uitkomst: daarmee worden zij breed opgeleid voor dienstverlenende beroepen en behalen zij, zonder direct voor een bepaald uitstroomprofiel te moeten kiezen, hun startkwalificatie.

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer