Kunskapsskolan: met aandacht wordt alles mooier

Kunskapsskolan: met aandacht wordt alles mooier

Kunskapsskolan is een van oorsprong Zweeds onderwijsconcept en betekent vrij vertaald kennisschool. Zoals Baukje Visser eerder in ons magazine ‘Trots op het VMBO ’ heeft geschreven, zijn er steeds meer scholen die deze vorm van onderwijs [willen] gaan hanteren. Sinds 2000 zijn er scholen in Nederland mee bezig.

 

Principe Kunskapsskolan

Kunsskapskolan is een invulling voor gepersonaliseerd leren. De leerling stelt namelijk zijn eigen doelen. Dat klinkt als heel erg vrij. Echter, ook deze scholen dienen zich te houden aan de eindtermen die door het ministerie zijn opgesteld.

Een vrijheid in gebondenheid, net zoals Maria Montessori en Helen Parkhurst, een medewerker van Maria Montessori die later het Dalton onderwijs gestart is, het destijds bedacht hebben.

Is Kunskapsskolan voor iedere leerling toegankelijk?

Naar mijn idee niet. Het vergt veel van de leerling zijn discipline, het kunnen stellen van doelen en ernaar toe werken. Daarbij moet de rol van docent als coach je liggen.

De klassen op Kunskapsskolan zijn veelal kleiner. De zogenoemde rugzakleerlingen zijn minder vertegenwoordigd, die zitten in het reguliere onderwijssysteem met klassen tot wel 30 leerlingen. Wellicht zit hierin ook het verschil in succes. Ik lees her en der dat het succesvol is. Er is meer tijd voor persoonlijke aandacht. Docenten dienen wekelijks voortgangsgesprekken te voeren. Dat is in het reguliere onderwijs ook wenselijk, echter ondoenlijk.

Als we alle klassen nu eens kleiner zouden maken en de leerlingen meer persoonlijke aandacht zouden kúnnen geven.

Ik denk dat er velen zullen groeien in hun ontwikkeling, ook zonder Kunskapsskolan.

 

Note:

Dit is wishfull thinking. Hoe docenten te vinden die er meer nodig zullen zijn bij het huidige tekort…..

Dat is dan een andere discussie……

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer