Keuzevrijheid bij keuzedelen?

Keuzevrijheid bij keuzedelen?

Zodra er ergens iets over keuzedelen wordt georganiseerd, kan al snel het digitale bordje ‘inschrijving gesloten’ opgehangen worden. Keuzedelen leven en zorgen voor veel reacties en commotie in het mbo-onderwijs.

Men is vooral geïnteresseerd in hoe er met zo weinig mogelijk werkdruk een aantrekkelijk keuzedeelaanbod aan de studenten aangeboden kan worden. De verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties helpt daar niet bij.

Voorstel om koppeling van keuzedelen los te laten

Het SBB stelt voor aan de minister om de verplichte koppeling van keuzedelen aan de kwalificaties af te schaffen.

De mogelijkheden om keuzedelen breder in te zetten nemen dan toe, want veel keuzedelen zijn zeer geschikt om breder dan nu, of zelfs integraal over alle kwalificaties ingezet te worden. Het bijkomend voordeel voor SBB is dat ze zelf dan ook af zijn van de registratie van de koppelingen die erg veel werk met zich meebrengt

Alleen maar voordelen?

Uiteraard moet het voorstel eerst door de minister overgenomen worden, maar het lijkt erop dat de mbo’s hier toch echt mee geholpen zijn. De overlap met dossiers zou door de Toetsingskamer bewaakt kunnen worden. De sectorkamer kan met een voorkeurs-keuzedeelaanbod per opleiding komen. Ook helpt dit voorstel mee om de in het bestuursakkoord afgesproken regionalisering van de opleidingen verder door te voeren, want het biedt meer vrijheid hiertoe.
Kortom: er zijn dus geen nadelen en alleen maar voordelen. Nu maar hopen op een wijs besluit van de minister.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer