Keuzedelen mbo

Keuzedelen mbo

Als onderdeel van de Herziene Kwalificatiestructuur mbo was al bekend dat, naast het basis- en het profieldeel, het keuzedeel een plek zou krijgen binnen een mbo-opleiding. Vrijdag 7 november jl. heeft de ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel, dat de keuzedelen moet regelen, voor advies aan de Raad van State te zenden.

Het is de bedoeling dat mbo-scholen de komende jaren opleidingen aanbieden die beter aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is de Herziene Kwalificatiestructuur bedoeld. Belangrijk onderdeel hiervan vormen keuzedelen die scholen kunnen toevoegen aan hun opleidingenaanbod. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt hierdoor meer ruimte om het onderwijsaanbod af te stemmen op regionale ontwikkelingen.

In een kwalificatiedossier staat wat een student aan het einde van een mbo-opleiding moet kennen en kunnen. Op basis van deze kwalificatiedossiers maken mbo-instellingen hun onderwijsprogramma’s. Alle kwalificaties samen vormen de landelijke kwalificatiestructuur. Omdat de arbeidsmarkt per regio verschillend is, wordt het nu met behulp van keuzedelen mogelijk voor mbo-scholen hun aanbod van opleidingen beter te flexibiliseren, actualiseren en innoveren. Hierdoor kunnen scholen sneller inspelen op ontwikkelingen in het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld 3D-printing, robotisering of technologie in de zorg. Maar ook het wel of niet aanbieden van een keuzedeel Duits is een afweging die in de (grens)regio speelt. Ieder kwartaal kan een opleiding in het mbo worden aangepast door de introductie van nieuwe keuzedelen. Voor studenten betekent dit dat zij een persoonlijke keuze kunnen maken uit het aanbod aan keuzedelen die relevant zijn voor hun opleiding.

Er komen vier soorten keuzedelen: verdiepende -, verbredende -, doorstroom- (binnen mbo of naar hbo) en remediërende keuzedelen. De laatste gelden alleen voor de Entree-opleiding. De school moet minimaal twee setjes van keuzedelen aanbieden zodat de student daadwerkelijk iets te kiezen heeft. Er bestaat al een lijst met goedgekeurde keuzedelen. Hiervoor worden nu ‘mini kwalificatiedossiers’ ontwikkeld. Op basis daarvan kunnen scholen keuzedelen gaan programmeren. Vervolgens zal er invulling moeten worden gegeven aan de keuzedelen. Dit zal door diverse partijen worden opgepakt.

Nu klinkt het allemaal mooi, en dat is het ook. Maar zoals met alle vernieuwingen is er wel een aantal aandachtspunten.
Wellicht ten overvloede, maar de keuzedelen komen in plaats van de nu bestaande vrije ruimte. Daar kan een addertje onder het gras zitten, want sommige scholen hebben die vrije ruimte nu ingevuld, maar andere niet.
De keuzedelen die je aanbiedt, moeten gekoppeld worden aan de profielen van een opleiding. Niet-gekoppelde keuzedelen mogen ook aangeboden worden, maar dan als extra, bovenop de gekoppelde keuzedelen die een school al aanbiedt.
De school bepaalt zelf hoe de keuzedelen geprogrammeerd worden over de jaren van de opleiding. De onderwijstijd voor de keuzedelen kan bestaan uit de begeleide onderwijstijd (BOT), de beroepspraktijkvorming (BPV) of zelfstudie. Een combinatie van die drie is ook mogelijk.

De keuzedelen bieden een geweldige kans voor het onderwijs en het bedrijfsleven om de gewenste aansluiting tussen die twee (nog beter) te realiseren. In het filmpje wordt dit en alles rond de keuzedelen haarfijn gepresenteerd, een aanrader!

Video: keuzedelen mbo

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer