Is investeren in het mbo wel zo rendabel?

Is investeren in het mbo wel zo rendabel?

Vanochtend werd ik geattendeerd op een artikel op de NOS-site van vorige week over een onderzoek van de Rekenkamer over hoe rendabel studies in Nederland zijn. Het onderzoek van de Rekenkamer is gedaan in het kader van het 200-jarig bestaan van de instelling.

Uit het artikel blijkt dat hbo-studies zichzelf sneller terugverdienen dan mbo-studies. Middels de inkomstenbelasting verdient de overheid een hbo-studie terug in gemiddeld 8 jaar. Voor mbo duurt dat 15 jaar!

Bij het lezen van het artikel moest ik terugdenken aan de presentatie van Frank Kalshoven op de Kennisnet Onderzoekconferentie vorige week in Theater Diligentia Den Haag, waarbij ik aandachtig toehoorder was. Frank hield een gloedvol betoog over het belang van onderwijs in relatie tot de economische groei van een maatschappij. Er is maar één manier om rijker te worden, in de zin van besteedbaar inkomen, en dat is door meer te produceren. Meer produceren realiseer je door slimmer met productietechnieken om te gaan en de belangrijkste input om dat te weten te komen is educatie.

Frank liet in zijn presentatie zien dat wij in Nederland in 2013 ten opzichte van 1950 gemiddeld 4,5 x meer inkomen verdienen, terwijl wij beduidend minder tijd aan werk besteden dan toen. Onderwijs levert als zodanig betere mensen en beter gereedschap op. De vraag is echter of deze ontwikkeling, minder werken meer verdienen, de komende periode een vervolg krijgt. Dat zullen we moeten afwachten. Wat tegen de achtergrond van deze ontwikkeling wel een interessante vraag is: Moeten we blijven insteken op minder willen werken?

Natuurlijk is het AOW-moment al opgerekt naar 67 jaar, maar waarom zouden we niet nog langer blijven werken? Gemiddeld doen we in Nederland na het halen van onze pensioengerechtigde leeftijd 18 jaar niets, om vervolgens naar het hiernamaals te gaan. Waarom niet blijven werken tot je 75e of nog langer? Waarom niet nadenken over een andere levensloop, waarbij je bijvoorbeeld na je studie verschillende perioden niet werkt, maar wel wordt betaald op basis van je later te ontvangen pensioen? In je vrije periode kan er worden gestudeerd of kan de geest worden opgefrist.

Leven lang leren staat al ruim 15 jaar hoog op de agenda in Nederland, maar is nog niet echt goed van de grond gekomen. Investeren in onderwijs, ook tijdens je werkbare leven, rendeert. Of dat uitsluitend tot je 20e moet lijkt mij niet. Leven lang leren kan ook nog op je 60e om een bijdrage aan onze economische welvaart te geven.

Rob van der Ploeg

Netwerker, creatief denker en enthousiast over alles wat met beroepsonderwijs te maken heeft. Wil aantrekkelijke leermiddelen maken zodat leerlingen en studenten dagelijks met plezier kunnen leren. In de afgelopen bijna 20 jaar deed hij dit als uitgever en uitgeefmanager. Nu houdt hij zich bezig met de strategie en productinnovatie van Edu’Actief.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer