Nog geen besluit over tijdpad invoering nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo

Nog geen besluit over tijdpad invoering nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo

Er is door de regiegroep Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo nog geen besluit genomen over het tijdpad van de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s  voor het vmbo. Op 7 maart komt de regiegroep weer bij elkaar en zullen zij zich weer over dit punt buigen. Wanneer er een besluit wordt genomen (invoering 2015 handhaven of invoering verplaatsen naar 2016) zullen zij dit zo snel mogelijk communiceren. Het kan ook zo zijn dat er 7 maart geen besluit wordt genomen. Er wordt in elk geval na 7 maart een nieuwsbrief verstuurd met een verslag van deze bijeenkomst.

Terugkoppeling veldraadpleging

Het is nog niet duidelijk of er een terugkoppeling komt op de veldraadpleging van de conceptsyllabi. Deze veldraadpleging betreft een traject van het College voor Examens (CvE). Jacqueline Kerckhoffs zal er bij het CvE op aandringen dat er per profiel in elk geval een samenvatting van de uitkomsten van de veldraadpleging op www.vernieuwingvmbo.nl wordt geplaatst.

Wijzigingen eindtermen en syllabi als gevolg van de veldraadpleging

Door de input die verkregen is door de veldraadpleging zullen enkele syllabi worden aangepast. Ook is het mogelijk dat er op eindtermenniveau nog wijzigingen doorgevoerd worden. Uit de veldraadpleging bleek voor veel profielen dat de inhoud van de profielen als ‘te veel’ wordt gezien. Hierdoor wordt er nu bijvoorbeeld kritisch gekeken naar welke eindtermen van toepassing moeten zijn op de basisberoepsgerichte leerweg. Dit proces loopt op dit moment en aanpassingen aan de syllabi of eindtermen worden gecommuniceerd via www.vernieuwingvmbo.nl.

Eind mei tweede conceptversie syllabi

Eind april/begin mei wordt er gekeken wat er per examenprogramma aangepast moet worden. Eind mei moet per profiel een tweede conceptversie van het examenprogramma gereed zijn. Met deze tweede conceptversie zullen pilotscholen in 2014-2015 met de tweede tranche leerlingen gaan starten.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

2 reacties

 1. Harry februari 20, at 18:36

  Baukje bedankt voor de info Ps, Wist niet dat jij een horecatijger was Groet harry

  Beantwoorden
  • Baukje Visser februari 25, at 08:55

   Hoi Harry, Graag gedaan hoor :). En ja, een echte horecatijger. Al weer 13 jaar ondertussen. Groet, Baukje

   Beantwoorden

Reageer