Internetconsultatie wetsvoorstel profielen vmbo

Internetconsultatie wetsvoorstel profielen vmbo

Afgelopen maand mei kon u via internetconsultatie reageren op het wetsvoorstel Profielen vmbo. In de nieuwsbrief VO van ministerie OCW valt te lezen dat er 147 reacties binnen zijn gekomen. Verder wordt in de nieuwsbrief aangegeven dat bijna 50% van de respondenten uitgesproken positief is over de invoering van de nieuwe profielen. Een klein deel (percentage wordt niet genoemd) is kritisch over de nieuwe structuur. De overige reacties kunnen volgens het ministerie geschaard worden onder de noemer ‘opbouwende aanbevelingen’. Om transparant te zijn in de reacties die zijn binnengekomen, zal in de nieuwsbrief VO van ministerie OCW van september 2014 aangegeven worden hoe de reacties ingezien kunnen worden.

Aanpassing wetsvoorstel Profielen vmbo

Het wetsvoorstel wordt aan de hand van de binnengekomen reacties op bepaalde punten aangepast of verduidelijkt. Welke punten dit zijn wordt in de nieuwsbrief niet genoemd. Opmerkingen die niet direct van toepassing zijn op het wetsvoorstel worden ook doorgenomen. indien nodig worden lagere regelgeving of de examenprogramma’s ook aangepast of verduidelijkt.

Zodra er nieuws is over de wijzigingen in het wetsvoorstel zullen we u hierover informeren op maakwerkvanonderwijs. Ook zullen we een analyse plaatsen van de geconstateerde wijzigingen.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer