Imago vmbo: niet goed genoeg

Imago vmbo: niet goed genoeg

 ‘Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau’. Een kop van een artikel van het AD die vandaag de aandacht trok. Een kop die me boos en teleurgesteld maakt. Tegenwoordig is havo de norm. Aan het vmbo en mbo kleeft het imago ‘niet goed genoeg’, zo stellen ook de vo- en mbo-raad. En dan vraag ik me af: wat is nou belangrijker. Dat een kind ontdekt waar hij warm voor loopt, wat hij goed kan en dat hij ertoe doet? Of wat anderen op basis van het opleidingsniveau van een kind denken? Leerkrachten, ouders, verzorgers, Nederland: word wakker! Vmbo staat niet alleen voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, maar ook voor Verschrikkelijk Mooi Beroepsonderwijs.

Volgens het artikel staat de toekomst van het beroepsonderwijs op het vmbo onder druk, omdat steeds minder kinderen van de basisschool doorstromen naar de beroepsgerichte leerwegen op het vmbo. “De VO-raad merkt dat minder leerlingen voor praktische vmbo-scholen kiezen sinds het schooladvies van basisschoolleerkrachten leidend is. ,,Met name hoogopgeleide ouders zetten leraren, vaak met succes, onder druk om het advies voor hun kind te verhogen”, verklaart Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.” Sinds 2004 kromp het leerlingaantal met 40 procent. En de komende jaren verwacht men een krimp van 11% volgens het artikel. En dat terwijl de krimp bij havo/vwo slechts op 3% geschat wordt. Dat de toekomst van de beroepsgerichte leerwegen op het vmbo leeft, blijkt wel uit het aantal Facebookposts (800+), retweets (200+) en mails (20+) over het artikel.

 

 

 
Al een aantal jaar mag ik lesmateriaal maken voor de beroepsgerichte en gemengde leerweg(en) in het vmbo. Iets wat ik – zonder te overdrijven – met veel plezier doe. Ik ontmoet docenten die leerlingen helpen te ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze warm voor lopen. Docenten die inspireren en motiveren. Die een voorbeeld zijn. Die leerlingen kennis en vaardigheden aanleren die ze nodig hebben in hun vervolgopleiding. Ik spreek beroepsbeoefenaars die leerlingen onder hun vleugels nemen. Die ze de kans geven om ervaringen op te doen in de praktijk. Maar ik zie vooral heel veel leerlingen met onwijs veel talent. Die prestaties leveren waar ze trots op mogen zijn. En die straks werkzaamheden gaan verrichten waar we in Nederland niet zonder kunnen.

Dus doe ik een oproep aan alle Facebookposters, tweeps en mailers: laat van je horen. Vertel waarom het vmbo volgens jou staat voor Verschrikkelijk Mooi Beroepsonderwijs. Ton Heerts zegt in het artikel: “Ik hoop niet dat we over een paar jaar zeggen: wat was het beroepsonderwijs toch mooi.” Laten we ons samen sterk maken voor de beroepsgerichte opleidingen. Who’s in?

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer