Iedere vmbo’er mag doorstromen naar havo

Iedere vmbo’er mag doorstromen naar havo

Leerlingen met een vmbo-diploma krijgen vanaf vandaag het recht om automatisch door te stromen naar de havo. Dit geldt voor leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg. Er is één voorwaarde: ze moeten examen doen in zeven vakken in plaats van zes.

Staatsecretaris Sander Dekker wijzigt hiervoor de wet. Het extra, zevende vak dat leerlingen moeten volgen is nodig omdat gebleken is dat de overstap van vmbo naar havo voor sommige leerlingen een forse stap is. Een kwart valt hierdoor op de havo alsnog uit. Dekker: ‘Nu werpen scholen drempels op, terwijl we er juist voor zouden moeten zorgen dat we leerlingen bieden wat zij nodig hebben om te kunnen stapelen. Daarom gaan we nu in de wet regelen dat leerlingen die zeven vakken volgen, zonder extra voorwaarden naar het havo mogen.’

Vanaf schooljaar 2019-2020

Leerlingen in schooljaar 2019-2020 kunnen als eerste gebruikmaken van de nieuwe regeling. In de tussentijd gaat Sander Dekker, in overleg met de VO-raad, scholen vragen om nu al een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar het havo. ‘Dat is nu op lang niet alle scholen het geval’, aldus de staatssecretaris.

Aandacht voor LOB

Om de overstap naar de havo nu al eenvoudiger te maken worden schakelprogramma’s ingezet. En de staatsecretaris gaat met scholen werken aan het versterken van de loopbaan- en beroepsoriëntatie (LOB).

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer