Hoe past LOB bij passend onderwijs?

Hoe past LOB bij passend onderwijs?

Wie kent het niet: een leerling in het praktijkonderwijs die piloot wil worden? Hoe zorg je ervoor dat deze leerling zijn keuze voor een beroep bijstelt naar realistische mogelijkheden, zonder de leerling tekort te doen? Dat hij gemotiveerd werkt aan haalbare doelen? Hoe begeleid je de leerling optimaal, waarbij je uitgaat van zijn mogelijkheden en inspeelt op zijn individuele behoeften?

Met de komst van passend onderwijs is er nogal wat veranderd. Binnen samenwerkingsverbanden moet bekeken worden welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar hij of zij dan het beste terecht kan. Een plaats binnen het speciaal onderwijs is niet meer automatisch de eerste keuze. Voor elke leerling moet de beste plek gezocht worden, binnen het regulier onderwijs dan wel het speciaal onderwijs.

Elk kind verdient goed onderwijs, ook en vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Goed onderwijs stelt de leerling, zijn mogelijkheden en behoeften voorop. Leerlingen met een beperking, maar ook talentvolle en hoogbegaafde leerlingen vragen om extra ondersteuning. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kun je inspelen op al die verschillen tussen leerlingen?

Bij LOB staat de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. In een dialoog tussen school, leerling, ouders en andere begeleiders wordt regelmatig besproken wat de leerling wil, kan en durft. Er wordt teruggekeken op de afgelopen periode en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. Tijdens elk gesprek staat de leerling centraal. Er wordt besproken welke hulp de leerling eventueel nodig heeft en hoe deze ingezet kan worden. De afspraken worden vastgelegd. Daarbij is het belangrijk dat de afspraken voor de leerling in begrijpelijke taal geschreven zijn en dat de leerling zelf met de afspraken aan de slag kan gaan. De leerling moet zich verantwoordelijk voelen voor de afspraken, wil het een succes worden. Daarom wordt vaak een logboek gebruikt dat eigendom is van de leerling.

LOB kan inspelen op de verschillen tussen leerlingen en de basis vormen voor een individueel traject voor elke leerling. LOB kan een middel zijn om de samenwerking tussen docenten, ouders, begeleiders en de leerling te bevorderen en het stimuleert het delen van kennis en expertise.

Doel van de maatregel passend onderwijs is het onderwijs aan zorgleerlingen te verbeteren en uitdagender te maken. LOB kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.

Bron foto: Shutterstock.com

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer