Hoe kun je keuzedelen het beste vormgeven?

Hoe kun je keuzedelen het beste vormgeven?

Een belangrijk aspect met betrekking tot keuzedelen is dat deze actueel en flexibel moeten zijn. Keuzedelen worden immers geacht aan te sluiten bij de situatie in de beroepspraktijk. Dit pleit er voor keuzedelen digitaal aan te bieden. De afgevaardigden van de roc’s die aanwezig waren bij  de bijeenkomst ‘Keuzedelen mbo’  18 februari jl. bij Edu’Actief, beamen dit.

Een deelnemer geeft  de tip om alles rondom keuzedelen via Microsoft Lync aan te bieden. Om op deze manier vorm, inhoud en samenwerking te faciliteren. Dat lijkt een goede mogelijkheid al is Microsoft Lync voornamelijk als communicatieplatform opgezet. Een digitaal leerplatform, dat meer op inhoud is gericht in combinatie met gepersonaliseerd leren, vormt een andere goede optie.

Deel digitaal en deels op papier

Maar keuzedelen mogen wat  een aantal  scholen betreft ook deels digitaal en deels op papier worden aangeboden. Een van de aanwezige roc’s: “Op school vragen studenten  ook om een boek omdat ze buiten school bijna al alles digitaal doen.”

Discussie

De discussie tussen digitaal aanbieden of op papier loopt al even en zal ook nog wel een poosje voortduren. Belangrijk is te beseffen dat boek of een digitaal medium beide ‘slechts’ middelen zijn om inhoudelijke informatie te verspreiden. Een mix van papier en digitaal zal nog wel even blijven. Toch is er een aantal tendensen dat richting digitaal wijst. Om er twee te noemen:

  1. In het onderwijs wordt de roep om gepersonaliseerd leren steeds luider en daar kan op een goede manier invulling aan worden gegeven door een digitaal leerplatform. Met boeken lukt dat niet.
  2. In de beroepspraktijk wordt steeds vaker digitaal gewerkt en de studenten in het mbo daarop moeten worden voorbereid door ze tijdens hun opleiding al digitaal te laten werken en studeren.

Inhoudelijk deel keuzedeel

Het is uiteraard niet alleen belangrijk om naar de uitgeefvorm van het keuzedeel te kijken, maar juist ook  naar  het inhoudelijke deel ervan. Als studenten bijvoorbeeld een keuzedeel willen volgen om door te kunnen stromen naar het hbo, is een keuzedeel over het schrijven scripties een optie. Via zo’n keuzedeel kun je studenten  alvast laten kennismaken met het schrijven van scripties. “Dat is iets wat ze op het hbo veelvuldig moeten doen,” aldus één van de scholen. Aandachtspunt ook hierbij is dat een dergelijk keuzedeel gekoppeld moet kunnen worden aan een kwalificatie.

Een ander aspect is dat er voor de huidige kwalificaties veel materiaal is ontwikkeld voor opleidingen/beroepen die in de nieuwe kwalificatiestructuur niet meer terugkomen.

Advies

Scholen geven advies  om materiaal dat niet meer voor de nieuwe kwalificaties gebruikt kan worden, te hergebruiken voor de keuzedelen. Mits deze keuzedelen natuurlijk gekoppeld kunnen worden aan een kwalificatie.


Ook interessant om te lezen

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer