High impact learning that lasts. Trend of niet?

High impact learning that lasts. Trend of niet?

De afgelopen maanden kom ik steeds vaker in en rond het onderwijs de term HILL tegen. Hill staat voor High impact learning that lasts. Uit de presentaties en gesprekken over Hill leek het mij wel interessant om er iets over te bloggen. Zoals ik het inschat is Hill geen trend of hype maar een blijvertje, zeker in het mbo.

Filip Dochy, schrijver van het boek Bouwstenen voor High impact learning zegt het volgende over Hill: ‘De basis van Hill is gebaseerd op ruim 25 jaar wetenschappelijk onderzoek naar leren. Uit dat onderzoek blijkt dat eenrichtingsverkeer qua lesgeven een slecht idee is (puur instructie dus). We doen het helaas veel te veel en gebruiken het vaak voor de verkeerde doeleinden. Instructie is effectief als we iets willen inleiden, toelichten of als de student om uitleg vraagt. Effectief leren,  bestaat echter uit 70% interactie en teamwerk, 20% zelfstudie en 10% formeel instructie’.

Welke factoren leiden tot impact bij de student?

  1. Een gevoel van urgentie, een ervaren ‘hiaat’ of probleem. Leren moet volgens Dochy vertrekken vanuit een duidelijke ervaring dat een probleem opgelost moet worden. Deze bouwsteen sluit aan waarin wordt gesteld dat het bij leren en ontwikkelen niet om het leren zelf gaat, maar om performance. Dochy vindt dat deze prikkels betekenis geven aan leren en de betrokkenheid en intrinsieke motivatie voor leren bevorderen.
  2. Zelfmanagement en learner control. Het is belangrijk om expliciet terug te blikken op handelingen en na te denken over wat je anders kunt doen. Gooi het eens over een andere boeg. Daarbij gaat het niet alleen om het reflecteren na afloop van een actie, maar ook tijdens een actie. Bij kunnen en willen sturen vraagt om een flexibele houding, waarin de student de omgeving kan beïnvloeden om anders te acteren. Het vereist het nemen van zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leren en professioneel handelen.
  3. Samenwerking en coaching. Sociale betrokkenheid, die tot uitdrukking komt in een kluwen van sociale interacties, zouden deel uit moeten maken van leren. Samenwerking en coaching kunnen overigens een zeer divers karakter hebben. Dochy benadrukt hierbij ook het belang van vertrouwen voor echt leren.
  4. De hybride omgeving. Leren is een continu proces, en geen eenmalige gebeurtenis, waarbij diverse bronnen en methodes worden ingezet. De blended leeromgeving is een must waarbij Dochy aangeeft dat de mogelijkheden van digitale leeromgevingen nog alles behalve ten volle worden benut.
  5. Actie en kennisdeling door de student. Het is belangrijk dat studenten actief leren en vooral samen met anderen. Verder zouden studenten kennis vooral moeten toepassen in real-life of gesimuleerde situaties. Het delen van kennis moet just in time plaatsvinden, op het moment dat kennis toegepast moet worden. Dochy pleit voor het mogen maken van fouten en het krijgen van feedback daarbij. Het rechtzetten van fouten is een gewoon acceptabel leeronderdeel.
  6. Flexibiliteit in formeel en informeel leren. Volgens Dochy kun je binnen een boeiende leeromgeving niet alles vooraf plannen. Leren vindt deels ook toevallig plaats, informeel en niet georganiseerd. Volgens hem werkt spontaan leren juist motiverend. Je zou leeromgevingen wel zodanig moeten vormgeven dat meer kansen voor informeel leren ontstaan. Denk daarbij aan veel interactiemogelijkheden waaruit spontaan zelfgeorganiseerde leeractiviteiten kunnen ontstaan. Via een portfolio kunnen studenten dan vastleggen wat zij hebben geleerd.
  7. Assessment. Dochy benadrukt het belang van assessment for learning, waarbij feedback van groot belang is. Hij benadrukt het belang van basiskennis, en het toetsen ervan, maar waarschuwt voor het creëren van een hordenloop alleen om aan te tonen dat de kennis geleerd of aanwezig is. De student moet vooral worden bevestigd in wat hij/zij wel kan om gemotiveerd te blijven.

We moeten dus de manier van toetsen veranderen en ons meer op portfoliobeoordeling richten. Daarnaast moet de student zelf het roer in handen krijgen en moeten we hem complexe uitdagingen aanreiken. De mate waarin je gelooft het zelf te kunnen regelen en de kans krijgt dat te doen is dan van groot belang bij het leereffect. Visualisatie van het te leren onderwerp is daarnaast ook ontzettend belangrijk. Dochy is een groot voorstander van het vertonen van zoveel mogelijk relevante video’s, al dan niet vanaf YouTube.

Het verhaal van Dochy is goed wetenschappelijk onderbouwd en in de onderwijspraktijk bewijst zijn visie daadwerkelijk impact te hebben. Ik geloof absoluut in deze aanpak. Met name keuzedelen binnen het mbo kunnen uitstekend aangeboden worden op basis van Hill. Informeel leren krijgt een belangrijke rol toegediend en dat is meer dan terecht in deze tijd.

Via dit filmpje is het verhaal van Hill ook gevisualiseerd. Het is zeer de moeite waarde om te bekijken.

Rob van der Ploeg

Netwerker, creatief denker en enthousiast over alles wat met beroepsonderwijs te maken heeft. Wil aantrekkelijke leermiddelen maken zodat leerlingen en studenten dagelijks met plezier kunnen leren. In de afgelopen bijna 20 jaar deed hij dit als uitgever en uitgeefmanager. Nu houdt hij zich bezig met de strategie en productinnovatie van Edu’Actief.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer