Hier gaan we voor: doorlopende leerlijnen vmbo, mbo en bedrijfsleven

Hier gaan we voor: doorlopende leerlijnen vmbo, mbo en bedrijfsleven

Vorige week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van SterkBeroepsonderwijs. Binnen SterkBeroepsonderwijs hebben het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad de handen ineen geslagen. Zij zetten zich de komende jaren samen in voor sterk beroepsonderwijs.

Speerpunten SterkBeroepsonderwijs

SterkBeroepsonderwijs wil het onderwijs versterken door in te zetten op:

  • meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt)
  • regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken
  • een nieuwe leerweg in het vmbo.

Doorlopende leerlijn

De bijeenkomst stond in het teken van het wetsvoorstel dat SterkBeroepsonderwijs in wil dienen bij de Tweede Kamer om het inrichten van doorlopende leerroutes op alle niveau’s van vmbo en mbo makkelijker te maken. Het wetsvoorstel moet bij voorkeur nog dit jaar behandeld worden, aangezien SterkBeroepsonderwijs graag ziet dat in schooljaar 20/21 alle regio’s (vmbo, mbo en arbeidsmarkt) een functionerend samenwerkingsnetwerk ingericht hebben binnen alle opleidingssectoren.

Met de komst van het wetsvoorstel kunnen vmbo-scholen en mbo-instellingen doorlopende leerroutes op verschillende niveaus (mbo 2, 3 en 4) makkelijker vormgeven. Het vmbo en het mbo kunnen met één docententeam een onderwijsprogramma verzorgen vanaf leerjaar 3 in het vmbo. Er geldt één onderwijstijd voor de hele leerroute. De vmbo-examens kunnen tot en met het derde jaar van de doorlopende leerroute worden afgesloten.  Ook kan eerder worden gestart met mbo stof en de beroepspraktijkvorming (BPV). In een doorlopende leerroute moet wel een terugvaloptie ingebouwd zijn voor leerlingen die uit de leerroute stappen.

Een bijkomend voordeel van een doorlopende leerroute is dat het ‘zomerlek’ wordt gedicht en er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare onderwijstijd. Scholen die op dit moment experimenteren met doorlopende leerroutes geven tijdens de bijeenkomst aan dat leerlingen geen problemen hebben met ‘slechts’ 7 weken zomervakantie, als hen dit van tevoren maar is gemeld en zij zien dat hen dit voordeel oplevert.

“Bij doorlopende leerroutes is verwachtingsmanagement belangrijk. Wees duidelijk in wat je met elkaar afspreekt.”

“Zorg dat leerlingen bewust kiezen voor de doorlopende leerlijn. Dan weten ze wat ze te wachten staat.” 

Bekostiging

Scholen en instellingen hebben veel vrijheid wat betreft de organisatie van het onderwijs. Dat zal daarom niet voor problemen zorgen. Een heet hangijzer is natuurlijk wel de bekostiging. In het wetsvoorstel staat dat voor vmbo leerjaar 1 tot en met 4 de vmbo-bekostiging geldt. Daarna geldt de bekostiging van het mbo met een maximum van 4 jaar. Tessa van Dorp (programmamaker van SterkBeroepsonderwijs) gaf tijdens haar workshop aan dat onderling bekostiging overdragen is toegestaan. Ook hier lijken alle plooien dus zoveel mogelijk gladgestreken.

Geïntegreerde leerroute

In het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid van een geïntegreerde leerroute opgenomen voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen in deze leerroute kunnen een niveau 2 diploma halen zonder het behalen van een vmbo-diploma. Op deze manier kan gericht gewerkt worden aan het behalen van een startkwalificatie en een goede kans op de arbeidsmarkt.

Hoe verder?

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel wordt op Valentijnsdag gesloten. Tessa van Dorp heeft aangeven dat via dit kanaal al waardevolle feedback is binnengekomen. Zo zijn er vragen over de invloed / gevolgen van de doorlopende leerroute op de PTA’s en OER. Hier zal in de volgende versie van het wetsvoorstel aandacht aan worden besteed. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting dit kalenderjaar nog behandelt in de Kamer.

Rol van de uitgever

De bijeenkomst en de gesprekken met de aanwezigen deze avond hebben veel inspiratie gegeven. Hoewel het een lange werkdag was geweest, reed ik met veel energie naar huis. Natuurlijk vraag ik me als uitgever af op welke manier ik kan bijdragen. Want ik geloof dat voor veel leerlingen deze doorlopende leerroutes een uitkomst zullen zijn. Heb je hier ideeën over, dan ga ik graag met je in gesprek!

Daarnaast wil ik de komende maanden graag voorbeelden van doorlopende leerroutes en de ervaringen van docenten en leerlingen op de blog plaatsen. Heb jij een verhaal dat je wilt delen? Ook dan kom ik graag met je in contact.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

1 reactie

  1. Karel in 't Veen februari 18, at 14:33

    Goed om te lezen dat er ook nog wordt gedacht aan het MBO. Het is ook belangrijk dat er goed MBO onderwijs wordt gegeven! Bedankt voor dit artikel!

    Beantwoorden

Reageer