Het mag straks waarschijnlijk: flexibel examineren

Het mag straks waarschijnlijk: flexibel examineren

We zijn allemaal al lange tijd bezig met de vernieuwde beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Na de vraagstukken ‘Wat mag ik aanbieden?’ en ‘Wat ga ik aanbieden?’ zijn veel scholen nu aanbeland bij het vraagstuk ‘Hoe ga ik het aanbieden?’ Cruciaal bij deze vraag is het gegeven of scholen flexibel mogen examineren. Nu geldt nog dat de leerling de schoolexamens afgesloten moet hebben voordat hij aan het cspe mag deelnemen. Deze volgordelijkheid beperkt de mogelijkheden van de nieuwe structuur. Sander Dekker heeft in de Tweede Kamer aangegeven dat hij voornemens is om scholen de mogelijkheid te bieden om eerst het profielvak af te sluiten met een cspe en daarna de beroepsgerichte keuzevakken met schoolexamens.

In een nota aan de Tweede Kamer valt te lezen:

“Samen met de inspectie, het CvTE, de VO-raad en de Stichting Platforms vmbo (SPV) is de afgelopen maanden nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in de examinering. Scholen hebben aangegeven, met name voor de leerlingen die hun profielvak combineren met verdiepende beroepsgerichte keuzevakken, het wenselijk te vinden dat de mogelijkheid wordt geboden eerst het profielvak af te sluiten en pas daarna de beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld het profielvak al afsluiten in het derde leerjaar (met een centraal schriftelijk praktisch examen) en in het jaar daarop de beroepsgerichte keuzevakken afsluiten (met schoolexamens). Gezien de mogelijke combinaties van een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken die leerlingen kunnen kiezen, is er in de nieuwe systematiek niet langer sprake van één beroepsgericht vak, zoals in de huidige situatie. Het beroepsgerichte examenprogramma bestaat feitelijk straks uit meerdere vakken: een profielvak en enkele beroepsgerichte keuzevakken. Gelet op het voorstaande ben ik voornemens scholen de mogelijkheid te bieden om eerst het profielvak af te sluiten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en daarna de beroepsgerichte keuzevakken met schoolexamens. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in de met dit wetsvoorstel samenhangende lagere regelgeving.”

In dezelfde nota geeft Dekker aan dat hij nog niet de noodzaak ziet voor meerdere examenmomenten gedurende het schooljaar. Dat is jammer, maar de flexibilisering wat betreft de volgorde cspe en schoolexamen is zeer wenselijk en in mijn ogen essentieel voor het slagen van de nieuwe structuur van de beroepsgerichte programma’s.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer