Heb je wel of geen leermiddel nodig voor LOB?

Heb je wel of geen leermiddel nodig voor LOB?

De SLO stimuleert indirect de vmbo scholen om geen leermiddel aan te schaffen voor LOB. In de Handreiking LOB, die te vinden is op de site Vernieuwing vmbo, staat letterlijk:

“Het gevaar van een kant-en-klaar lespakket (voor LOB) is dat de school zelf niet meer aan de slag gaat met LOB. De kern van loopbaanbegeleiding zijn de loopbaanreflectiegesprekken en de praktijkervaringen. De leerling moet aan de hand van loopbaanervaringen in gesprek gaan met zichzelf en met anderen, om zo te ontdekken waar zijn capaciteiten liggen. Dit gesprek kan door geen enkele methode, toets of test vervangen worden.”

Hier ben ik even stil van. Het lijkt of de SLO scholen in een richting stuurt die tègen het eigen model van het curriculaire spinnenweb in adviseert. Een spinnenweb dat ook op de website van SLO staat. Het spinnenweb van Van den Akker (2003) maakt inzichtelijk welke elementen een rol spelen bij een grondige visievorming op onderwijs en dus ook op LOB. In dit spinnenweb is een plaats gereserveerd voor ‘bronnen en materialen’ met daarbij de vraag: Waarmee leren de leerlingen?

 

Curr spinnenweb_ned_corporate folder versie

bron: SLO

 

Wat ik me afvraag is waarom een lespakket geen passend antwoord voor een school zou kunnen zijn. Ik denk dat ik het wel begrijp. De SLO wenst dat scholen echt overgaan tot eigen visievorming. Volkomen terecht. Maar het komt naar mijn mening als betuttelend over om dan bronnen en materialen als een potentieel gevaar te zien. Stel dat een bepaald lespakket perfect past in het plaatje van de visie van een school op LOB?

Natuurlijk klopt het dat een leermiddel nooit het gesprek zal kunnen vervangen, maar het kan het gesprek wel ondersteunen. Laat leerlingen vooral ervaringen opdoen. Betekenisvolle ervaringen en in een praktijknabije leeromgeving. Hoe meer hoe beter. Stel je voor, dat een leerling daarin ook veel eigen keuzes mag maken zodat een persoonlijke ontwikkellijn gemaakt kan worden. Stel, een leermiddel kan dit voorsorteren, inleiden.

Stel, een leermiddel leert de leerling te evalueren en reflecteren. En stel, tot slot, die reflectie vormt de input voor een LOB-gesprek, waarbij een professionele dialoog plaats gaat vinden. Mooi toch?

Laat scholen alsjeblieft zelf bepalen of ze voor hun aanpak van LOB Bronnen en materialen willen inzetten. Ben je dat met me eens?

Helma Klein Nagelvoort

Onderwijskundig adviseur bij Edu'Actief, specialisme special educational needs (SEN). Docentcoach en onderwijsadviseur voor vso, vmbo, praktijkonderwijs en entree. Initiator, ontwikkelaar en implementeerder van opleidingsstructuren, vakinhoud en didactiek (opleidingsontwikkeling, curriculumontwikkeling, contentontwikkeling). Liefhebber van het leven.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer