Handreiking ruimte in regels

Handreiking ruimte in regels

Lancering handreiking

Gisteren is de ‘handreiking ruimte in regels’ gelanceerd  op de site leraar.nl en overhandigd door onze minister van Onderwijs Arie Slob aan een basisschool in Hilversum.

Al jaren horen we dat de administratieve last te zwaar is in het onderwijs. Dat is ook één van de punten van PO-in actie. Het veld is gehoord. Zo’n 20 directeuren en leraren zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking, een goede zet!

De quote van de plaatsvervangende inspecteur generaal Arnold Jonk klinkt goed:

‘Als de school kan laten zien dat ze met de bijgehouden gegevens het onderwijs goed kan plannen, de resultaten kan volgen en het onderwijs evalueren, dan vinden wij het goed.’

Maar hoe doe je dat nu?

De belangrijkste punten

Natuurlijk is het goed om even de handreiking te lezen. De belangrijkste punten halen we er wat ons betreft even uit.

Onderwijsaanbod

De kerndoelen moeten behandeld worden. Hoe je dat wil doen, in welke tijd en in welk leerjaar is aan de school.

Zicht op ontwikkeling

Groepsplannen zijn niet verplicht. Maar je moet wel laten zien dat je zicht hebt op de ontwikkeling van een kind en dat kort vastleggen.

Er zijn steeds meer programma’s die helpen om te analyseren. Bijvoorbeeld Parnassys in samenwerking met Zien.

Het didactisch handelen van de leraar

Lesvoorbereidingen hoeven niet op papier en er is niet beschreven via welke methode.

Extra ondersteuning

Niet voor alle leerlingen met een eigen leerlijn hoeft een Ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt te worden. Het is niet noodzakelijk voor leerlingen met dyslexie of bijvoorbeeld kortdurende remedial teaching.

Toetsing en afsluiting

Het aantal toetsen is niet vastgelegd, wel moet je leerlingen systematisch volgen.

Onderwijsresultaten

De inpectie neemt alleen de resultaten van de eindtoetsen mee in de beoordeling van de school. Dit kan echter wel tijdens een onderzoek ter sprake komen.

Veiligheid en schoolklimaat

De school moet een veiligheidsplan hebben. Daarin staat ook beschreven hoe en welke indicicenten worden vastgelegd. Eén keer per jaar moet de school de veiligheidsbeleving per jaar monitoren.

Kwaliteitszorg

Het schoolplan moet één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het schoolbestuur en de schoolgids moet jaarlijks voor aanvang van het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn.

Nathalie de Weerd

Nathalie de Weerd is uitgever bij Edu'Actief voor de methodes Leefstijl, Angerenstein Welzijn en Factor-e Welzijn. In haar vrije tijd is ze betrokken bij het onderwijs, loopt ze hard en bakt ze vaak.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer