GroenLinks – Ongelijkheid in het onderwijs verkleinen

GroenLinks – Ongelijkheid in het onderwijs verkleinen

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

GroenLinks en inclusieve scholen

Wat voor GroenLinks de komende jaren een belangrijk punt wordt is het verkleinen van ongelijkheid in het onderwijs. De partij stelt ‘inclusieve’ scholen voor waar leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren. Kennis en vaardigheden moeten aansluiten bij de 21ste eeuw. Opvallend is dat laatbloeiers van GroenLinks niet alleen een tweede, maar ook een derde of zelfs vierde kans krijgen om hun diploma te halen. De reden: omdat iedereen zich anders ontwikkelt.

Voortgezet onderwijs

Als het aan GroenLinks ligt komt het voortgezet onderwijs er anders uit te zien. Een brede, moderne brugklas is de basis waar leerlingen onderwijs kunnen volgen in hun eigen tempo. Zo kan het eerder gegeven schooladvies van de basisschool nog worden aangepast. En kunnen leerlingen na de brugklas doorstromen naar het niveau dat bij hen past.

Beste docenten voor de klas

Op het vmbo en mbo wil de partij van Jesse Klaver de beste docenten voor de klas, zodat deze jongeren kunnen worden opgeleid tot onmisbare vakmensen. Docenten krijgen betere opleidingen, meer ruimte om lesstof zelf vorm te geven en meer tijd om lessen voor te bereiden.

Enkele programmapunten op een rij:

  • Scholen in het voortgezet onderwijs worden niet meer afgerekend om hun rendement, waardoor ze leerlingen vaker de kans geven een hoger onderwijsniveau te volgen.
  • Scholen worden beoordeeld op de kwaliteit van de lessen, niet op cito-scores. Op het voortgezet onderwijs wordt afgezien van de rekentoets.
  • Leerlingen kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en waar ze minder goed in zijn op een lager niveau.
  • Voor vmbo basis- en kader-leerlingen komt er een mogelijkheid om aansluitend in één of twee jaar op dezelfde school een startkwalificatie te halen voor het mbo.
  • De opleidingseisen voor leraren op het vmbo gaan omhoog. In ruil daarvoor krijgen ze een betere beloning voor hun werk en ruimte om door te groeien.
  • Er komen meer ambachtsscholen voor vakmensen die liever met hun handen werken dan dat zij worden ontmoedigd door hoge eisen voor verplichte theoretische vakken.
  • Op alle niveaus wordt het mogelijk om door te stromen naar een volgende opleiding. Extra toegangseisen vervallen, lesprogramma’s moeten beter op elkaar aansluiten en er komen goede schakelprogramma’s.
  • GroenLinks stelt meer geld beschikbaar voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning om zo het passend onderwijsstelsel te verbeteren.
  • Tot slot wil GroenLinks privatisering van onderwijs tegengaan.

Financiering religieus onderwijs afschaffen

Wat niet letterlijk zo in het partijprogramma staat, maar wel veel aandacht kreeg in de media is dat GroenLinks artikel 23 uit de Grondwet wil wijzigen. Net als D66 overigens. GroenLinks wil een einde maken aan ‘vrijheid van onderwijs’ en vindt financiering van religieus onderwijs niet meer van deze tijd. Bijzonder onderwijs wordt niet afgeschaft, maar de financiering hiervoor moeten ouders volgens GroenLinks zelf bekostigen.

Yvonne van Zuiden

Het mogen vertellen van verhalen vind ik één van de leukste onderdelen van corporate communicatie, mijn functie bij Edu'Actief. Ik spreek regelmatig mensen uit het onderwijs die vol zitten met mooie verhalen en op hun eigen manier werk maken van onderwijs. Deze verhalen lees je terug in mijn blogs. Ken je ook iemand met een bijzonder of inspirerend verhaal? Stuur een mail met contactgegevens naar info@maakwerkvanonderwijs.nl.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer