Geloof jij in breed opleiden?

Geloof jij in breed opleiden?

Het blijft een terugkerende vraag: hoe speelt het huidige onderwijs in op de arbeidsmarkt van morgen? Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau speelt het mbo onvoldoende in op de veranderingen die gaande zijn op de arbeidsmarkt. Er is volgens de onderzoekers in verhouding teveel aandacht voor vakonderwijs, taal en rekenen.

Ideaal is een mix die een balans vormt tussen wat studenten willen en kunnen, en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Het Planbureau noemt: basisvaardigheden, vakkennis en vakvaardigheden, hogere orde (denk)vaardigheden, 21st century skills, persoonlijkheid/sociaal-emotionele vaardigheden, metacognitie en loopbaanvaardigheden.

Toekomst mbo

De toekomst van de arbeidsmarkt is steeds moeilijker te voorspellen. Daar hebben ook de jongeren op het mbo last van. Meer dan de helft van maakt zich zorgen over hun toekomst. Ze vragen zich af of ze straks nog wel een baan kunnen vinden en of ze wel voldoende gaan verdienen.

Breed opleiden

Juist daarom geloof ik in breed opleiden. Zodat studenten van nu straks meer kans maken op de arbeidsmarkt. Vooral jongeren die een opleiding volgen op niveau 1 of 2. Werknemersvaardigheden zijn even belangrijk als  kennis. Ook  voor deze doelgroep. Niet voor niets besluiten steeds meer ROC’s een brede niveau 2 opleiding aan te bieden. En niet voor niets besteedt zo’n brede opleiding heel veel aandacht aan werknemersvaardigheden en 21st century skills.

[socialpoll id=”2460577″]

 

Jacobien Ubbink

Leermiddelenontwikkelaar met hart voor het onderwijs. Ruime ervaring als uitgever van educatieve materialen, zowel aan de conceptuele als aan de didactische kant. Sparringpartner voor docenten als het gaat om implementatie van innovatieve leermiddelen en het meten van groei. Plezier in moestuinieren en het lopen van lange afstanden.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer