Docentenstage: nuttig of echt noodzakelijk?

Docentenstage: nuttig of echt noodzakelijk?

Om de zoveel tijd verschijnt er weer iets in de pers over docentenstages: Docentstages in het mbo. Professionele verbinding tussen onderwijs en werkveldIn dit geval een onderzoek van het Kohnstamm instituut, dus met een wetenschappelijke lading. De docentenstage komt steeds vaker voor en dat is een goede zaak. In de praktijk kom ik echter te vaak docenten tegen die wel willen, maar hiervoor geen tijd nemen of vaker nog krijgen. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het docentenvak en leidt tot minder actueel en beroepsgericht onderwijs.

Facilitering of dwang

Ik kan me niet voorstellen dat een toegewijde docent niet op de hoogte wil blijven van datgene wat speelt in zijn beroepspraktijk. Toch is er een groep docenten die niet echt warm te krijgen is voor een docentenstage. Het feit dat het lerarenregister op de lange baan dreigt te raken, of in ieder geval niet snel integraal ingevoerd kan worden, helpt hier ook niet bij.

http://mbo-today.nl/slob-wil-grotere-rol-werkgevers-bij-lerarenregister/

Ook scholen staan niet altijd te trappelen om docenten te faciliteren om een week of een paar dagen in de beroepspraktijk stage te lopen. Dit heeft uiteraard met kosten en inzetmogelijkheden van docenten en efficiency van het onderwijs te maken. De vraag is alleen wat deze houding op termijn oplevert. Zowel docenten als scholen zouden eigenlijk gedwongen moeten worden om minstens eenmaal per twee jaar een docentenstage per docent te realiseren.

Voordelen van de docentenstage

Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat de docenten die deelgenomen hebben aan een docentenstage daar zeer tevreden over zijn. Als voordelen worden genoemd:
– nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
– verbetering van de inhoud en mogelijkheden van de BPV-opdrachten
– betere contacten tussen school en bedrijfsleven.
Kortom: zonder een goed ingebedde docentenstage is de school, de docent, maar vooral ook de student op termijn de dupe.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer