Digitale toepassingen: niet plug & play, weg ermee?

Digitale toepassingen: niet plug & play, weg ermee?

Onderwijs en technologie. Ze raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Als docent kun me er niet meer omheen. Je gebruikt digitale systemen om bijvoorbeeld te toetsen, lesmateriaal aan te bieden, administratieve taken uit te voeren. Je gebruikt smartboards, 3D-printers en misschien ook robots in je curriculum. Alles in het kader om de leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan en  het onderwijs toe te spitsen op de behoeften van de leerling.

Driehoek hardware, software en docent

Ik geloof dat technologische toepassingen enorme toegevoegde waarde kunnen hebben in het onderwijs. Op de Bett in Londen hoor ik verhalen over hoe het leerlingen en docenten faciliteert om samen te werken aan beter onderwijs. Onder andere Simen Spurkland (@simenspurkland) inspireerde door te vertellen hoe digitale toepassingen hem de docent laten zijn die hij wil zijn. Daarvoor is de driehoek hardware, software en docent volgens hem vereist. Je hardware moet goed zijn, van de software moet duidelijk zijn hoe die bijdraagt aan je onderwijsdoelstellingen en de docent moet weten hoe hij met de juiste hardware en software eruit haalt wat erin zit.

Tijd om toepassing te leren gebruiken

En juist van dat laatste punt vraag ik me af of we daar genoeg bij stilstaan. Vaak hoor ik dat ‘ease of use’ het belangrijkst is om de implementatie van technologische toepassingen te laten slagen (o.a. Helene Moran bepleitte dit in haar sessie Emerging trends in Edtech). Slaagt het gebruik van een nieuw systeem of nieuwe app niet op school? Dan was de toepassing vast niet plug & play. Maar is dat fair om te zeggen? Is het bij een implementatie niet het allerbelangrijkst dat iedereen weet waarom er met de toepassing gewerkt gaat worden en hoe je er precies mee aan de slag moet? Worden docenten voldoende gefaciliteerd om een gezamenlijke visie te creëren en om zich de toepassing eigen te maken?
Ik denk van niet. Een docent krijgt vaak de opdracht om ergens mee te gaan werken, maar mag zelf uitvogelen hoe. En het waarom blijft vaak achterwege.

Dare to use & take your time

Simen Spurkland gaf een goede tip om te starten met technologische toepassingen: dare to try. En ik zou toe willen voegen: and take your time. Onderzoek wat welke toepassingen meerwaarde hebben voor jou, je team en je leerlingen. Gun jezelf de tijd ( en eis die ook op) om uit te vogelen hoe je de toepassing in gaat zetten.

Deel jouw best practises

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met de implementatie van technologische toepassingen in jouw onderwijs. Heb je een verhaal dat je wilt delen? Neem contact met me op!
Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer