Digitale ontwikkelingsgerichte toetsen: nuttig of noodzakelijk?

Digitale ontwikkelingsgerichte toetsen: nuttig of noodzakelijk?

Als aanbieder van diverse beroepsgerichte methodes in het vmbo en mbo vraag je jezelf regelmatig af wat er speelt bij scholen en instellingen en doe je daar regelmatig onderzoek naar. In een van de laatste onderzoeken is aan de instellingen gevraagd naar de noodzaak van ontwikkelingsgerichte toetsen en de bereidheid om daarvoor te betalen. De noodzaak is groot, maar de bereidheid om daar buiten de methodes om voor te betalen is klein. Waarop is deze behoefte gebaseerd?

Ontwikkelingsgericht toetsen

Waarom willen docenten zo graag weten hoe hun leerlingen er tijdens de opleiding voorstaan? Aan de ene kant om aan te tonen dat ze de goede zaken aan leerlingen aangeleerd hebben en dat leerlingen die zaken ook goed opgepakt hebben. Aan de andere kant om het lesprogramma richting de examens wellicht aan te passen. Het kan ze ook inzicht geven welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben of om  juist een individuele leerweg voor de beste leerlingen uit te stippelen.

Goede feedback geven op gemaakte toetsen is nog veel belangrijker dan de uitslag van de toets. Aan alleen een cijfer hebben leerlingen niets. Deze feedback kost, naast het maken van veel items, veel tijd en kennis van zaken op toetstechnisch gebied. Daarom wenden  docenten zich tot uitgevers of landelijke kennisbanken. Veelal zijn de items die door deze partijen aangeboden worden digitaal.
Dit kan een belangrijk voordeel zijn, omdat hiermee o.a  feedback gegeven kan worden en toetsen bijgesteld kunnen worden op basis van statistieken.

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen kent steeds meer opties. Wist je dat het tegenwoordig ook mogelijk is om open vragen digitaal te toetsen? Vooral voor beroepsgerichte vakken zijn deze open vragen van toegevoegde waarde. Ondanks meerdere mogelijkheden, tot wel 20 verschillende manieren  om digitaal te toetsen, zijn er toch beperkingen aan alleen digitaal toetsen. De combinatie van een valide en betrouwbare toetsenbank met varianten op multiple choice vragen en open vragen moet aan de doelstelling van de meeste docenten voldoen. Hiermee zouden zowel docent als leerling moeten kunnen vaststellen welke onderwijsdoelen nog onvoldoende beheerst worden. De feedback die de docent zelf op de open vragen moet geven, naast de standaard feedback uit het toetsssyteem, kan op de onderwijsdoelen en de gehanteerde lesmethode worden afgestemd.

Het klassikaal onderwijs blijft een belangrijke pijler onder ons onderwijsbestel, helemaal zonder gaat niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat gepersonaliseerd onderwijs en individuele leerwegen ontstaan zonder het gebruik van digitale toetsen. Als er één onderwijsvorm is waar dit te realiseren is, dan is het denk ik het beroepsonderwijs.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer