Digitaal leren innoveren – 24boost

Digitaal leren innoveren – 24boost

Je mail checken op je smartphone, een YouTube-filmpje bekijken op je tablet en een schoolopdracht maken op je laptop. Activiteiten die mbo-studenten dagelijks doen. Het maakt niet uit waar ze zijn, ze zijn bijna 24/7 online en de hele dag verbonden met verschillende sociale netwerken. De ontwikkelingen op het gebied van ICT nemen een belangrijke plaats in, in ons dagelijks leven. Onderwijstijd en privétijd raken steeds meer met elkaar verweven en de vraag om lesmateriaal op maat wordt steeds groter.

Verhogen leeropbrengst en leerplezier
Uit de Vier in balans monitor van Kennisnet blijkt dat scholen mee willen groeien in de ontwikkelingen op digitaal gebied. Begrijpelijk, want de ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het verhogen van de leeropbrengst en het leerplezier van studenten. Nieuwe toepassingen maken het in de toekomst mogelijk om studenten adaptieve leersystemen te bieden waarin de student beschikt over lesmateriaal dat aansluit op zijn persoonlijke behoefte.

Tussen nu en de toekomst liggen een aantal tussenstappen. Op dit moment wordt er gewerkt met papieren boeken en digitale ondersteuning. Een volgende stap in digitalisering in het onderwijs is dat scholen werken met digitale, interactieve leer-/werkboeken. Deze materialen zijn volledig digitaal, maar hebben nog wel de look & feel van een papieren boek. Edu’Bieb en Schooltas bieden lesmaterialen op deze manier aan.

Adaptieve leerplatformen
Na deze digitale, interactieve lesmaterialen volgt de stap naar adaptieve leerplatformen. Een dergelijk platform biedt alleen toegevoegde waarde voor het onderwijs als meerdere aanbieders van lesmaterialen hun aanbod via het leerplatform beschikbaar stellen. Een student en docent moet kunnen werken vanuit een platform waar hij alle materialen vindt die hij nodig heeft. Belangrijk is dat u als school in de lead bent. U bepaalt welk platform het beste past bij uw onderwijs. Aanbieders van educatieve materialen moeten er voor zorgen dat hun lesmateriaal in de meest gebruikte systemen geplaatst kan worden.

24boost
24boost wil samen met scholen groeien in de ontwikkelingen die spelen en creëert daarom een leerplatform voor het beroepsonderwijs. Dit platform werd op 3 april geïntroduceerd op het CVI. Op 24boost vinden studenten, docenten en praktijkbegeleiders alles wat ze nodig hebben voor hun opleiding: lesmateriaal, toetsen, cijfers, opdrachten en oefeningen, berichten en roosters. Het lesmateriaal is opgedeeld in leereenheden die arrangeerbaar zijn. Op deze manier kunt u zelf leerroutes samenstellen.

Anders dan in een elo staat bij 24boost het lesmateriaal centraal. Dit is zo vormgegeven dat het optimaal bijdraagt aan de leeropbrengst. 24boost kan gekoppeld worden met de elo, zodat gegevens uitgewisseld kunnen worden. Er is op dit moment al een koppeling met EduArte en er wordt hard gewerkt aan koppelingen met andere elo’s.

Om er voor te zorgen dat het platform aansluit op de wensen en behoeften van het onderwijs, zijn docenten, leerlingen, directies en praktijkbegeleiders nauw betrokken bij het ontwikkelproces. In de komende schooljaren wil 24boost samen met het onderwijs werken aan een leerplatform dat u en uw studenten biedt wat u op dat moment nodig heeft, anywhere, anytime en op any device.

Het platform heeft op dit moment de volgende supporters: ThiemeMeulenhoff, Brinkman Uitgeverij, EIW, Angerenstein en Edu’Actief. Wilt u meer informatie over 24boost? Stuur dan een email naar info@24boost.nl.

Logo 24Boost-final-outline klein

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer