De technologiebalans

De technologiebalans

‘Digitalisering’ is een begrip dat door de onderwijswereld gonst. Het besef dat we er ‘iets mee kunnen, of zelfs moeten doen’ is er, maar er wordt verschillend tegenaan gekeken. Kennisnet bracht de verschillende zienswijzen op online leren in beeld door middel van een balans, met aan de ene kant de ‘technologie optimist’ en aan de andere kant de ‘onderwijs realist’.

De ‘technologie optimist’ vindt dat tablets, online leeromgevingen en digitale tools voordelen bieden en kansen voor het onderwijs. De ‘onderwijs realist’ is van mening dat onderwijsinstellingen al onder druk staan om een scala aan opleidingen  met een hoogwaardige kwaliteit aan te blijven bieden onder toenemende kosten.

Wat mij betreft breiden we deze balans uit. Want waar aan de ene kant de ‘technologie optimist’ staat, staat volgens mij aan de andere kant de ‘technologie pessimist’. Die ziet vooral nadelen van het gebruik van technologie en valkuilen voor het onderwijs. De realist zit dan ergens in het midden van het balans.

Maar naar welke kant slaat deze technologiebalans in het Nederlandse onderwijs nu uit? Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat 51% van de docenten positief staat tegenover het gebruik van tablets in het onderwijs. 37% is neutraal en 12% is negatief.

Leraren zijn positief over het gebruik van tablets in het onderwijs
Bron: Kennisnet (2014). Onderwijs met een eigen device.

De balans lijkt dus naar de positieve kant uit te slaan. Waar op de balans bevindt u zich? En staan relevante mensen in uw omgeving bij u aan dezelfde kant van de balans?

Martine van Huffelen

Marktdata-analist met een wetenschappelijke instelling die zich graag verdiept in praktisch onderwijsonderzoek. Is speciaal geïnteresseerd in onderzoek naar digitaal leren en vindt dat de discussie daaromtrent eerlijk gevoerd moet worden. Is ook benieuwd naar de ervaring van scholen wat betreft resultaten uit onderwijsonderzoek.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer