Dé managementconferentie 2015: inhoud of netwerk?

Dé managementconferentie 2015: inhoud of netwerk?

Woensdag 25 en donderdag 26 maart werd Dé Managementconferentie voor het mbo gehouden, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie en het Graafschap College. Het programma, onder de naam ‘Nieuw vakwerk’, werd volgens een aantal programmalijnen ingevuld met een groot aantal presentaties en workshops. Veel inhoud dus, maar de vraag is of het daar om gaat tijdens de managementconferentie.

Inhoud

In ieder geval gaven de vele inhoudelijke workshops en presentaties een uitstekend beeld van hetgeen waarmee men in het mbo bezig is. En dat is veel. Het mbo staat zeker niet stil, integendeel, het mbo vernieuwt, innoveert en speelt in op trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Om een voorbeeld te noemen, zo speelt het Nova College met de zogenaamde VIP-opleidingen in op de veranderingen in de zorg en de veranderende vraag vanuit de beroepspraktijk naar verpleegkundigen en verzorgenden. VIP staat voor verpleegkundige/verzorgende in de praktijk. Studenten (bol en bbl) volgen hun opleiding van meet af aan in de beroepscontext van de zorginstelling. Dit zorgt voor krachtig leersituaties en betere resultaten. En de zorginstellingen krijgen die beroepsbeoefenaars die zij wensen en nodig hebben.

Om vorm te geven aan dergelijke vernieuwingen zijn managers en docenten nodig die hun vak verstaan, die weten hoe kwaliteit tot stand komt en die het lef hebben ook zelf te veranderen. Die managers en docenten waren bij de managementconferentie in grote getale aanwezig, zo’n 1.100, vooral docenten. Hun aanwezigheid is wat mij betreft een goede zaak, zelfs essentieel, maar waarom het dan een managementconferentie wordt genoemd, is mij volstrekt onduidelijk. Ook omdat de inhoud van de workshops en presentaties voor een groot deel op docenten was gericht.

Het aantal workshops en presentaties waaruit gekozen moest worden, was erg groot. Eigenlijk te groot. Mede omdat deze volgens maar liefst zeven programmalijnen werden aangeboden. Het lijkt raadzaam wat minder thema’s te kiezen en daaraan de workshops en presentaties te koppelen waardoor er meer samenhang in het programma komt.

Netwerk

Ondanks dat ik van mening ben dat door een minder groot aanbod van workshops en presentaties de kwaliteit van het inhoudelijke deel van de conferentie omhoog zal gaan, is het maar vraag of de overkill aan workshops en presentaties daadwerkelijk een issue is. Ik denk het eigenlijk niet.

Het gaat bij de managementconferentie namelijk meer om de ontmoeting, het uitwisselen van ervaringen en het netwerken. En ja, ‘zien en gezien worden’ speelt ook zeker een rol.

Het programma van de managementconferentie bood ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Onder andere in de pauzes en ook tijdens het avondprogramma (feestavond) werd hier veel gebruik van gemaakt, maar ook werden workshops en presentaties overgeslagen om maar met elkaar in gesprek te kunnen zijn.

Uiteraard is een goed inhoudelijk programma voor zo’n conferentie van belang, maar is het niet zo dat de deelnemers het meeste leren van elkaar? Door in een persoonlijk gesprek kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren?

Wellicht is het voor een volgende (management)conferentie voldoende een aansprekende en functionele locatie te regelen inclusief een goede catering, niet onbelangrijk (!), waar deelnemers naar hartenlust kunnen netwerken, ervaringen uitwissen en op die manier van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Ik zal er dan zeker weer bij zijn!

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer