Dag van de Leraar: terecht en nodig

Dag van de Leraar: terecht en nodig

Je hebt Moederdag en Vaderdag. Wereld Linkshandigendag, Broer- en Zussendag en je hebt op 5 oktober de jaarlijkse: Dag van de Leraar. Terecht dat ook deze groep een eigen feestdag verdient.

Want mensenkinderen wat is er toch veel aan de hand in het onderwijs. Tekorten, werkdruk – die begrippen zijn niet nieuw. Als je kiest voor de PABO kies je voor een dankbaar beroep, dat nu steeds meer ondankbaar lijkt. Kan niet, mag niet, gebeurt wel.

Goed. Wij zijn 2KNOWHOW en actief bij het Maak werk van onderwijs Congres. Onze achtergrond is onderwijskundig. Dagelijks hebben we te maken met school en de druk die er overduidelijk op docenten ligt. Het onderwijs gaat ons aan het hart. En dus willen we wat doen. Niet alleen omdat het jaarlijks ‘de dag van is’ maar juist ook langdurig en effectief.

De helden die docenten zijn -want dat zijn ze!- willen we waar het lukt ondersteunen en hun meest krachtige zelf laten zijn. Daarom zijn we ook bij het onderwijscongres vanuit Edu’Actief; Maak werk van Onderwijs.
Een klein voorproefje:

Sturingsdriehoek in het onderwijs

Bij het voorbereiden én uitvoeren van een les zijn er drie niveaus waarop je als leraar kunt interveniëren en sturing kunt geven. Voor het ontwerpen van een goed lesprogramma is het noodzakelijk om over deze drie niveaus na te denken. Deze drie niveaus zijn weergegeven in de sturingsdriehoek.

Inhoud
Boven in de driehoek staat de inhoud, het eerste niveau.Er is immers altijd een inhoudelijk doel van de les. Vaak is wel helder waar de les over gaat, en over welk onderwerp. Maar is ook duidelijk wat de opbrengst moet zijn? Wanneer de les geslaagd is? En ook: is het voor de leerling helder wat precies het doel en de inhoud zijn? Doelen zijn bijvoorbeeld: kennis overdragen, vaardigheden aanleren, de groep laten uitwisselen, informeren of reflecteren.


Vorm
In het moment zelf sturen op gedrag is meestal lastig.Effectiever is dan om te kiezen voor een bepaalde aanpak of vorm die het gewenst gedrag al oproept en zo bijdraagt aan het behalen van de gewenste doelstellingen. Dit brengt ons bij het tweede niveau van de sturingsdriehoek. Wanneer duidelijk is wat inhoudelijk bereikt moet worden en nagedacht is over het gedrag dat hiervoor bij de studenten opgeroepen moet worden, dan volgt daaruit welke werkvormen hiervoor geschikt zijn. Een werkvorm kan ook al iets kleins zijn, een uitleg die wel of niet ondersteund wordt door een luisteropdracht, een persoonlijk verhaal als aftrap van een les, het overleggen in duo’s, of het invullen van een ABC. Niet alleen werkvormen horen hierbij, maar ook zaken als setting en samenstelling, inrichting van de onderwijsruimte en de manier waarop de lesmaterialen worden aan geboden.


Gedrag
Naast de inhoud van de les, en de gekozen vorm, heeft het gedrag een groot effect op het resultaat en de effectiviteit van de les. Dit gedrag is het derde niveau van de sturingsdriehoek. Het gedrag van de leerlingen (gewenst of ongewenst) wordt veroorzaakt door de rugzak die ieder heeft, gevuld met kennis, ervaringen, verwachtingen, overtuigingen en daaraan gekoppelde emoties. Het is van belang om na te denken over welk gedrag er tijdens de les verwacht wordt en welk gedrag wenselijk is. Kies een werkvorm die het gewenste gedrag oproept tijdens de les. Het selecteren van de geschikte vorm en werkvormen maakt het mogelijk om naast invloed op de inhoud, ook invloed te hebben op het gedrag van de leerlingen.


Goedendag leraar, hallo Maak werk van onderwijs Congres!
Zien we jou 30 januari bij Burgers’ Zoo?
Bekijk het programma en meld je aan!

Door: Stefan Stoeken, werkzaam in het onderwijs vanuit 2KNOWHOW
Trainingsbureau achter onder andere: De groot werkvormen boeken
E: stefan.stoeken@2knowhow.nl
M: 06 38 17 04 25

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer