Eerste conceptversie syllabus Dienstverlening en Producten online

Eerste conceptversie syllabus Dienstverlening en Producten online

Op www.vernieuwingvmbo.nl is de eerste conceptversie van de syllabus voor Dienstverlening en Producten (voorheen Intersectoraal/het 7e profiel) geplaatst. De regiegroep heeft de Intersectorale vernieuwingscommissie gevraagd om drie punten verder uit te werken:

  1. het verschil tussen de verschillende leerwegen goed bekijken en verduidelijken in de syllabus.
  2. aansluiting van het profiel D&P naar het mbo aangeven
  3. voorzet geven voor een outillagelijst zodat de uitwerking van profieldeel 3 aan banden gelegd wordt.

De regiegroep bespreekt deze vragen op 7 maart. Daarna wordt het conceptprogramma zo snel mogelijk aangeboden aan de staatssecretaris van OCW met het advies het conceptprogramma vast te stellen voor de pilot. Deze pilot moet in september 2014 van start gaan.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer