Conceptprogramma Dienstverlening en producten aangeboden voor vaststelling pilot

Conceptprogramma Dienstverlening en producten aangeboden voor vaststelling pilot

De regiegroep heeft in een brief aan staatssecretaris Dekker het advies uitgebracht om het conceptprogramma van Dienstverlening en producten vast te stellen voor de pilot. De pilot moet 1 augustus 2014 van start gaan. De duur van de pilot is twee cohorten. Het examenprogramma kan daardoor in het tweede cohort worden aangepast mocht daar aanleiding voor zijn. Deze werkwijze wordt nu ook gehanteerd bij de lopende pilots.

De regiegroep is van mening dat het examenprogramma dat er nu ligt wat betreft zwaarte en omvang vergelijkbaar is met de andere ontwikkelde profielen. Bovendien kan het examenprogramma rekenen op draagvlak vanuit het veld. Het examenprogramma heeft wel een ander karakter dan dat van de overige profielen. Het programma Dienstverlening en producten is meer orienterend van aard. De overige profielen richten zich meer op beroepsvoorbereidend onderwijs.

Als de pilot start in schooljaar 2014 – 2015 kan het nieuwe examenprogramma worden vastgesteld in het voorjaar van 2016 en ingevoerd worden met ingang van het schooljaar 2016 – 2017.

Parallel aan de start van de pilot zal, onder regie van CvE de syllabus voor dit profiel worden ontwikkeld en zal een start gemaakt worden met de ontwikkeling van de examens bij dit conceptexamenprogramma. Het kan zijn dat door deze activiteiten het conceptexamenprogramma verbetert en verduidelijkt wordt.

De brief aan staatssecretaris Dekker is de vinden op www.vernieuwingvmbo.nl.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer