CDA – Goed onderwijs betekent gelijke kansen

CDA – Goed onderwijs betekent gelijke kansen

Op 15 maart mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. De partijen die mee willen doen met de verkiezen voor de Tweede Kamer hebben hun partijprogramma’s gepubliceerd. Onderwerpen als veiligheid, terrorisme en zorg komen uitgebreid aan bod. En gelukkig staat ook het onderwijs bij veel partijen hoog op de agenda. Want als je het hebt over de toekomst van ons land, dan mag een belangrijk onderwerp als onderwijs niet ontbreken. Investeren in onderwijs is immers investeren in de toekomst. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het onderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs over het onderwerp onderwijs in de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote partijen.

Aan mij de schone taak het verkiezingsprogramma van het CDA onder de loep te nemen. Graag deel ik mijn gedachten hierover met jullie, zonder hierbij een politieke voorkeur uit te spreken of jullie op dit vlak te willen beïnvloeden.

CDA en het beroepsonderwijs

Zoals je wellicht weet werk ik voor een uitgeverij die lesmateriaal ontwikkelt voor de beroepsgerichte markt. We zijn actief op het vmbo en het mbo. Prachtig onderwijs dat niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. In het partijprogramma van het CDA wordt speciaal aandacht besteed aan het beroepsonderwijs. CDA geeft aan te willen investeren in het onderwijs op het vmbo en het mbo. Want zo stellen ze: “Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan gekwalificeerde vakmensen.” Het CDA wil investeren door:

  • kleinschalig onderwijs te realiseren
  • niet alleen leerlingen, maar ook docenten de mogelijkheid te geven om stage te lopen in de beroepspraktijk
  • meer aandacht te geven aan lob, schakelprogramma’s en doorlopende leerlijnen
  • een aparte lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs op te zetten
  • en door docenten die permanent investeren in hun eigen ontwikkeling hiervoor de tijd te geven en ook te belonen.

Goed onderwijs

Naast deze praktische oplossingen om het beroepsgericht onderwijs te verbeteren, komt er ook steeds een fundamenteel gedachtegoed in het partijprogramma naar voren dat te maken heeft met ons onderwijs. Goed onderwijs krijg je niet alleen door te investeren. Goed onderwijs krijg je door iedereen gelijke kansen te bieden. Het CDA signaleert dat kinderen van minder welvarende ouders minder vaak naar de havo of het vwo gaan. Andersom geldt dat leerlingen van welvarende ouders minder vaak instromen op het vmbo. Nadat de leerling op de basisschool een advies voor een vervolgopleiding heeft gekozen, worden beide groepen vaak letterlijk van elkaar gescheiden. Aparte gebouwen, aparte klassen, apart onderwijs. Hierdoor ontstaat niet alleen een tweedeling in het onderwijs, maar ook in onze samenleving.

En waarom doen we dat eigenlijk? Dat het anders kan bewijzen de brede brugklassen. In een artikel in Trouw van 16 oktober 2015 wordt al gemeld dat uit onderzoek blijkt dat brede brugklassen betere burgers opleveren. De universiteiten van Amsterdam, Maastricht en Rotterdam kwamen tot de conclusie dat een gemeenschappelijk onderwijsprogramma de democratische gelijkheid tussen burgers vergroot. Als leerlingen langer met elkaar naar school gaan, zoals in bijvoorbeeld Scandinavië,  is het gevoel van politieke en maatschappelijke betrokkenheid groter dan wanneer leerlingen korter met elkaar naar school gaan.

Iedereen gelijke kansen?

Sinds het lezen van het partijprogramma houdt dit idee me bezig. Is dit nou niet iets waar we echt iets mee moeten? Iedereen gelijke kansen in het onderwijs. Niet meer het niveau, maar het talent centraal. Misschien niet alleen in de brugklas, maar gedurende de hele periode op de middelbare school. Leer je leerlingen dan niet echt dat iedereen talent heeft; dat iedereen ertoe doet? Dat we het samen met elkaar moeten doen? En samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Nederland? Misschien kijk ik door een roze bril, maar ik geloof dat het anders kan. Heb jij ideeën hierover? Laat je comment hieronder achter. Ik ga graag met jou in gesprek hoe we samen werk maken van ons onderwijs!

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer