15
nov

Schoolboeken (vmbo) blijven gratis

De schoolboeken voor leerlingen op de middelbare school blijven de komende tijd gratis. De ministerraad heeft het wetsvoorstel dat een