13
mrt

Ontwikkeling programma Media, Vormgeving en ICT van start

Op uitdrukkelijk verzoek van het platform Grafimedia wordt er een extra profiel ontwikkeld binnen de sector Techniek. Dit profiel zal

13
mrt

Conceptprogramma Dienstverlening en producten aangeboden voor vaststelling pilot

De regiegroep heeft in een brief aan staatssecretaris Dekker het advies uitgebracht om het conceptprogramma van Dienstverlening en producten vast

20
feb

Ontwikkeling profiel Groen van start

Op 5 februari 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe examenprogramma voor het profiel Groen. De

20
feb

Eerste conceptversie syllabus Dienstverlening en Producten online

Op www.vernieuwingvmbo.nl is de eerste conceptversie van de syllabus voor Dienstverlening en Producten (voorheen Intersectoraal/het 7e profiel) geplaatst. De regiegroep

20
feb

Nog geen besluit over tijdpad invoering nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo

Er is door de regiegroep Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo nog geen besluit genomen over het tijdpad van de invoering van