CanMEDS rollen oefenen in spelvorm

CanMEDS rollen oefenen in spelvorm

De CanMeds rollen spelen een belangrijke rol in de Zorg. Zorgorganisaties en onderwijsinstellingen uit Utrecht hebben gezamenlijk een spel / werkvorm ontwikkeld om de Zorg vanuit CanMEDS rollen te bespreken. Het spelen van dit spel levert twee vliegen in één klap: het eigen maken van de betekenis van de CanMEDS rollen en het inhoudelijk bespreken van Zorg aan de hand van cases.

Samenwerking in Utrecht

In het hbo is het nieuwe curriculum, het zogenaamde Bachelor of Nursing 2020, ingedeeld op basis van deze zeven CanMEDS-rollen. Ook de nieuwe beroepsprofielen voor mbo verzorgende en mbo verpleegkundige zijn gebaseerd op de CanMEDS-rollen.
In het mbo maar ook in de praktijk van de VVT zijn de CanMEDS rollen echter nog geen gemeengoed.

Zorgorganisatie Lyvore heeft daarom in samenwerking met Utrechtzorg, MBO Amersfoort, ROC MN, de Koperhorst en leerhuis de Liendert de CanMEDS-rollen beschreven voor alle functies in de ouderenzorg. Daarbij werden de functies van niveau 1 (assistenten) tot en met niveau 6 (hbo verpleegkundige) beschreven met de CanMEDS rollen.

Dit leverde een Handboek CanMEDS-rollen op met een aantal zeer bruikbare producten voor zowel zorgorganisaties als het onderwijs.

CanMEDS-rollen in het kort

De CanMEDS-rollen zijn zeven rollen waarmee je in de verzorging en verpleging de functieprofielen kunt beschrijven.

De CanMEDS systematiek komt uit Canada en bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen.

Hbo-v stages in de wijk verbeteren from Vilans Webredactie on Vimeo.

De zeven rollen zijn:

 1. Zorgverlener: De hulpverlener stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan zorg vast.
 2. Communicator: De hulpverlener communiceert op professionele wijze met de zorgvrager en diens netwerk.
 3. Samenwerkingspartner: De hulpverlener gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen met de zorgvrager en ondersteunt hen in het zelfmanagement.
 4. Reflectieve EBP-professional: De hulpverlener handelt vanuit een onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie.
 5. Gezondheidsbevorderaar: De hulpverlener bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door het organiseren en toepassen van passende vormen van preventie.
 6. Organisator: De hulpverlener toont leiderschap in het handelen in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen.
 7. Professional en kwaliteitsbevorderaar: De hulpverlener monitort, meet en screent de zorgverlening om goede kwaliteit van zorg te borgen dan wel te verbeteren.

Spelvorm

De CanMEDS-rollen kunnen in een spelvorm worden besproken. Dit spel is gemaakt door de eerder genoemde samenwerkingspartijen en is onderdeel van het Handboek CanMEDS.
Het spel bestaat uit de zogenaamde CanMEDS-bloem en stroken met daarop beschreven wat de rollen per functieniveau inhouden.

Speel het CanMEDSspel met een groep studenten. Het spel helpt studenten om inzichtelijk te krijgen, welke rollen nodig zijn bij een cliëntvraag en wie binnen die rollen welke taken kan vervullen.

Voorbereiding

Wat de CanMEDS rollen betekenen voor de verschillende niveaus kunt u zien in het brondocument dat onderdeel is van het handboek. In dit brondocument is per werkproces en per niveau aangegeven hoe de rollen kunnen worden ingedeeld. Zie hier voor het brondocument.

Nodig:

Op School en in de praktijk

Het spel kan zowel op school als in de praktijk worden gebruikt. Door het spel kom je met elkaar in gesprek over rollen en verantwoordelijkheden.
In een pilot heeft Lyvore hier ervaring me opgedaan.

 

1 reactie

 1. Trudy oktober 01, at 18:12

  Is er in het spel ook aandacht voor de zorgverlender de verpleegkundige CANMED niveau 4 MBO?

  Beantwoorden

Reageer