Breed en toekomstgericht opleiden is een noodzaak

Breed en toekomstgericht opleiden is een noodzaak

Eind mei 2019 verscheen de trendrapportage Zakelijke dienstverlening van SBB. Deze rapportage is een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs in de sector Zakelijke dienstverlening. In het rapport worden er algemene trends besproken voor Zakelijke dienstverlening en Veiligheid, maar er wordt ook specifiek ingegaan voor wat dat voor het mbo betekent. Het hele rapport is lang om te lezen. We halen er een paar belangrijke zaken uit.

Economische ontwikkelingen

De uitbreidingsvraag tot 2022 voor de beroepsgroepen binnen het segment Zakelijke dienstverlening wordt over het algemeen met (erg) laag getypeerd. Er is een duidelijke verschuiving gaande van de lagere en middelbare naar de hogere beroepsniveaus.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Door de veranderende taken zijn er andere competenties en vaardigheden nodig. Zaken als taalbeheersing, soft skills, en controle- en adviesvaardigheden worden steeds belangrijker. De werknemer van de toekomst moet wendbaar zijn en vooral uitblinken in de eigenschappen die de computer niet heeft. De behoefte aan mbo+ of hoger opgeleiden bij de (financiële) administratiekantoren en accountants neemt dan ook toe, waardoor er een gat ontstaat voor mbo’ers. Ook bij de secretariële beroepen is sprake van upgrading. Gezien de uitbreiding van competenties geven werkgevers vaker de voorkeur aan managementassistenten met een hoger opleidingsniveau (mbo+ of hoger). De vraag naar (eenvoudige) dienstverlening door professionals neemt af door allerlei zelfhulpprogramma’s.

Technologische ontwikkelingen

De zakelijke- en financiële dienstverlener ‘nieuwe stijl’ richt zich op de core business. Taken worden geautomatiseerd en niet-business support services worden geoutsourcet. Digitalisering en automatisering zijn van grote invloed op de werkzaamheden binnen de accountancy en administratieve branche. De handmatige verwerking van gegevens wordt steeds verder geautomatiseerd. Door slimme software komen veel ‘menselijke’ boekhoudkundige handelingen te vervallen en verschuift het werk van registreren naar meer controleren en adviseren.

In de juridische dienstverlening worden hogere eisen gesteld aan de digitale aanlevering van gegevens en rapportages.

Jeroen Vlek van KPMG zegt het mooi:
“De Technologische disruptie: je kan hem afwachten en dan is het een tsunami of je kan met vallen en opstaan erop surfen. We proberen dat laatste te doen, want als je nu defensief je businessmodel gaat verdedigen, vast blijft houden aan zoals het was en je gaat daarmee door tot in de oneindigheid, dan word je op een gegeven moment erdoor overvallen. Je moet accepteren dat je het niet precies weet en dat is nog best wel eens lastig. Dat we het niet weten zou het startpunt moeten zijn en niet het eindpunt.”

Voorbereiden op verandering

Verschillende scholen nemen nu hun verantwoordelijkheid en starten met het surfen op de golven om hun onderwijs te verbreden, meer aandacht te geven aan soft skills en hun studenten voor te bereiden op verandering. Het is niet altijd makkelijk om overeind te blijven als verandering de enige constante is. Edu’Actief wil iedere school, ieder team dat nadenkt over hoe de verandering ingericht moet worden ondersteunen. Dat doen we door het ontwikkelen van lesmateriaal, maar ook door het waarom van de verandering goed te volgen, zodat we ook in persoonlijke gesprekken echt mee kunnen denken.

> Bekijk het trendrapport Zakelijke dienstverlening en Veiligheid

In de komende twee weken wijden we aan het trendrapport nog twee artikelen, waar we dieper op de inhoud ingaan. Wilt u deze artikelen niet missen? Blijf op de hoogte van onze wekelijkse update over breed opleiden.

> Aanmelden nieuwsbrief

Karel Wijne

Karel Wijne werkt op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap. Hij weet wat de trends zijn in de arbeidsmarkt en kent de consequenties van digitalisering. Zijn missie is om mensen te leren omgaan met een leven vol veranderingen. Ze zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is hoe je er mee omgaat. Samen met Karel zoekt Edu'Actief verhalen en tips over breed en toekomstgericht opleiden in het mbo.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer