BOL en BBL gecombineerd: dé oplossing voor keuzedelen?

BOL en BBL gecombineerd: dé oplossing voor keuzedelen?

Minister Bussemaker wil mbo-scholen de mogelijkheid geven om studenten gecombineerde BOL/BBL-leerroutes aan te bieden die hen gerichter kennis en vaardigheden aanleren en hen beter voorbereiden op hun werkplek van morgen.Dit roept bij mij twee vragen op.

De eerste luidt: zijn juist de keuzedelen niet bedoeld om gerichte kennis en vaardigheden aan te leren en studenten beter voor te bereiden op de toekomstige beroepspraktijk? Waarom nu dit plan lanceren, terwijl de keuzedelen in de steigers worden gezet? Of zou het zijn omdat de Tweede Kamer er bij de minister op aan heeft gedrongen het wetsvoorstel keuzedelen mbo aan te passen?

Vragen uit de Kamer

De verschillende fracties in de Kamer hebben namelijk behoorlijk wat vragen gesteld over de keuzedelen. Een greep daaruit:

  • Studenten moeten een of meer keuzedelen volgen, maar hoeven deze niet met een voldoende resultaat af te sluiten voor het behalen van hun diploma. Hier worden door verschillende fracties vraagtekens bij gezet en men heeft de minister gevraagd het wetsvoorstel dusdanig aan te passen dat keuzedelen wel mee gaan tellen voor het behalen van het diploma
  • Keuzedelen moeten een betere aansluiting realiseren tussen de opleidingen en de beroepspraktijk in de regio. De Kamer vraagt zich af wat hiervan de toegevoegde waarde is omdat de mbo’s nu al ruimte hebben voor een eigen invulling om die gewenste aansluiting voor elkaar te krijgen. De vraag die daarbij is gesteld luidt of de ruimte die scholen nu hebben om maatwerk te leveren verdwijnt doordat ze verplicht worden een of meerdere keuzedelen aan te bieden
  • Een aantal fracties vraagt zich af of de invoering van de keuzedelen de keuzevrijheid van studenten niet juist beperkt
  • Een deel van de Kamer haalt het advies van de Raad van State aan waarin deze aangeeft scholen de mogelijkheid te geven gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzedelen en de zo ontstane ruimte zelf in te vullen en zich te profileren. Men heeft de minister gevraagd het advies van de Raad van State over te nemen
  • De minister heeft aangegeven dat scholen ter compensatie van het verdwijnen van de vrije ruimte naast de kwalificaties en keuzedelen extra profilerende onderdelen kunnen aanbieden. Een aantal fracties vraagt zich af of dat te verwachten is, omdat daar geen bekostiging tegenover staat
  • Een aantal fracties vraagt zich af of met de keuzedelen geen verdere uniformering van het mbo zal optreden omdat er landelijk vastgestelde kaders en een toetsingskamer voor keuzedelen komen. Men vraagt zich af of hiermee de greep van de overheid op het onderwijs niet veel te groot wordt.

Al met al heel wat haken en ogen die de Tweede Kamer met betrekking tot de keuzedelen ziet. Dat zou voor de minister reden kunnen zijn een andere insteek te kiezen en met het voorstel voor de gecombineerde BOL/BBL-leerroute te komen om op die manier dezelfde doelen te realiseren die men met de keuzedelen voor ogen heeft.

Dé oplossing?

De tweede vraag die het combineren van BOL/BBL bij mij oproept is of dit dé oplossing is voor de kwestie dat de BBL dezelfde urenverplichting met betrekking tot keuzedelen heeft als de BOL. Van meet af aan worden daar veel vraagtekens bij gezet, met name als het gaat om het programmeren van de keuzedelen voor de BBL. In de BBL lukt het uiteraard niet de keuzedelen in de begeleide onderwijstijd (BOT) te doen, dus moet het voornamelijk in de beroepspraktijkvorming (BPV) en door zelfstudie. Echter, helemaal zonder begeleiding een keuzedeel in de BBL doen, lijkt geen succes te worden. Maar hoe organiseer je dan toch een vorm van begeleiding in de BBL? Daar valt ongetwijfeld een mouw aan te passen, maar eenvoudig is het niet.

Het voorstel van de minister zou deze kwestie wellicht kunnen oplossen. Indien je BOL en BBL combineert is het eenvoudiger keuzedelen te programmeren, onder andere omdat je meer BOT ter beschikking hebt en je bent van de discussie af of voor de BOL en de BBL dezelfde uren voor keuzedelen moeten gelden.

Herziening kwalificatiestructuur in volle gang

Naast bovenstaande vragen is de overkoepelende vraag wat mij betreft of het niet merkwaardig is dat de minister, terwijl de herziening kwalificatiestructuur in volle gang is, met het voorstel voor een gecombineerde BOL/BBL-leerroute komt. Had men dit niet eerder kunnen bedenken en moet dit niet onderdeel zijn van de herziening kwalificatiestructuur mbo?

Het lijkt mij in ieder geval belangrijk dat hier snel duidelijkheid in wordt geschapen. Alleen al omdat veel scholen druk doende zijn zich voor te bereiden op de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur.

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer