Is blended learning het model voor de toekomst?

Is blended learning het model voor de toekomst?

Al jaren wordt er gesproken op de definitieve doorbraak van het volledig digitale onderwijs. iPad-scholen komen en verdwijnen weer en zelfs in de VS is er nog geen doorbraak van volledig digitaal leren. Zou het educatieve boek alle stormachtige ontwikkelingen rondom digitaal leren overleven en gewoon naast een digitale methode nog langere tijd meekunnen? Of is blended learning de toekomst voor het onderwijs en de daarbij horende leermiddelen?

Leermiddelen verrijken

Met alleen boeken zijn de meeste leerlingen niet meer te motiveren, op zijn minst dient hierbij een website ingericht te worden die het boek verrijkt. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat alleen digitaal leren ook minder motiverend kan zijn. Daarom zou een mix van beiden wel aan kunnen slaan in de vorm van blended learning.

Blended learning in de toekomst

Blended learning kan nog verder uitgebreid worden. Naast een mix van papieren boeken en digitaal onderwijs zou blended learning in de toekomst verrijkt kunnen worden met nieuwe technologieën zoals virtual reality en robotica. Met virtual reality kun je een praktijkles nog realistischer maken. Leer jongeren met een virtual reality bril op sleutelen aan een auto, een voertuig besturen of handelingen in de zorg uitvoeren. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Levendiger onderwijs

Wat gebeurt er als we al die oude en nieuwe leeronderdelen zoals boeken en robotica bij elkaar brengen? Het kost misschien wat meer moeite om het onderwijs in te richten, maar het onderwijs zal uitdagender en levendiger worden, daar ben ik van overtuigd. Leerlingen die voorheen niet geïnteresseerd waren zullen meer interesse gaan tonen. Ook denk ik dat ze sneller de zo gewenste 21st century skills aanleren omdat ze op verschillende manieren leren. En zo beter voorbereid worden op toekomstige beroepen.

Leerlingen zullen gemotiveerder zijn, het onderwijs zal beter aansluiten bij hun wijze van leren en wellicht ook op de werksituatie later. De mogelijkheden buiten de traditionele klas zal hen extra motiveren. Ook zijn er mogelijkheden om meer in de favoriete leerstijl onderwijs te volgen.

Vereisten docent

Het toepassen van blended learning vereist enige extra scholing vooral als robotica of virtual reality ook ingezet gaan worden. Langzaam opbouwen van de inzet van dit soort tools is het devies, waarmee de meeste docenten aangehaakt blijven. Het voordeel is een efficiëntere, meer afwisselende en leukere les. En de mogelijkheden om meer op individueel niveau les te kunnen geven.

Wanneer maak je gebruik van blended learning?

Blended learning kan het best ingezet worden als de vraag naar differentiatie groot is. Zowel bij tempodifferentiatie als differentiatie naar niveau kan blended learning gebruikt worden. Naar echt individueel onderwijs met allerlei vormen van adaptiviteit zullen we voorlopig denk ik nog niet gaan, maar de eerste stappen hiervoor kunnen gezet worden. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol en kan bijdragen aan tijd en plaats onafhankelijk onderwijs. De noodzakelijke contacturen moeten wel blijven bestaan als onderdeel van de blended learning-mix. Alleen dan is dit model future proof.

Peter Stokvisch

Al zijn hele leven actief in het mbo-onderwijs, eerst als leraar, later als uitgever voor beroepsgerichte lesmethoden bij meerdere uitgeverijen. Sinds bijna 8 jaar werkzaam voor Edu’Actief, als uitgever in het mbo-onderwijs, specifiek voor Sport en Bewegen.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer