Bijscholingsaanbod docenten vernieuwing vmbo

Bijscholingsaanbod docenten vernieuwing vmbo

Om ervoor te zorgen dat docenten bekwaam starten met de nieuwe beroepsgerichte profielen komend schooljaar, gaat in januari 2016 het bijscholingsprogramma van start. Dit valt te lezen op de website van Stichting Platforms vmbo. Voor alle tien de profielen zijn bijscholingsmogelijkheden. Deze bijscholing is met name gekoppeld aan de profielmodulen van de verschillende profielen. Alle activiteiten die worden aangeboden kunnen meetellen voor de herregistratie van docenten in het lerarenregister.

Kosten

Docenten kunnen voor een sterk gereduceerd tarief deelnemen. De exacte kosten zijn nog niet bekend.

Bijscholing LOB, schoolexamens en organisatie vernieuwing

Er zullen ook bijscholingsactiviteiten georganiseerd worden in het kader van LOB, schoolexamens en de organisatie van de vernieuwing vmbo. Deze activiteiten zullen zich met name richten op leidinggevenden in het vmbo.

Overzicht aanbod

Vanaf januari zal het complete aanbod te vinden zijn op een website. Stichting Platforms vmbo zal hierover informeren in hun volgende nieuwsbrief.

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer