BETT en NOT: de verschillen

BETT en NOT: de verschillen

Ik kan mij voorstellen dat je als lezer bij de titel van deze blog je wenkbrauwen fronst. Laat ik deze afkortingen, voor zover onbekend, nader verklaren. BETT en NOT zijn twee grote onderwijstentoonstellingen. BETT was afgelopen week, NOT komende week. BETT in Londen, NOT in Utrecht, verschil moet er zijn. Maar er zijn meer verschillen: een relaas.

Donderdag 22 en vrijdag 23 januari heb ik samen met een collega de BETT bezocht. De ‘world’s leading learning technology event’ zoals BETT zichzelf profileert, is bedoeld om de onderwijssector te inspireren door de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van educatie te laten zien. En er is veel te zien op dat gebied: een enorme hal waarin op de beursvloer tal van aanbieders zichzelf en hun producten en/of diensten profileren. Een snelle conclusie van dit alles: geen boek te zien, de toekomst van het onderwijs is digitaal. Niet als doel op zich, maar als gegeven en als middel om onderwijs creatiever en innovatiever te maken. Zoals iemand zei: ‘digitalisering is voor onze kinderen als elektriciteit vroeger voor ons was: een gegeven. Ze vinden het alleen vreemd dat dit amper of niet in hun onderwijs wordt toegepast’.

Maar het is niet alleen zien (en gezien worden). BETT onderscheidt zich van bijvoorbeeld de NOT door elke dag een zeer goed, inhoudelijk en bovenal inspirerend programma aan te bieden dat een-op-een aansluit bij hetgeen er op de beursvloer is te zien. In het midden van de expositiehal is een theater ingericht, de BETT Arena, waar internationale sprekers van naam presentaties verzorgen. john-d-couchWat te denken van sir Bob Geldof (inderdaad, hij doet ook het een en ander voor het onderwijs), Jimmy Wales (de oprichter van Wikipedia), Anthony Salcito (vice-president Educatie Microsoft), John D. Crouch (vice-president Educatie Apple) en ‘last but not least’ sir Ken Robinson (onderwijsgoeroe). En dit is maar een kleine greep uit het aanbod van tientallen interessante sprekers.

Naast presentaties worden er in de BETT Arena interactieve sessies gehouden en vinden er interessante paneldiscussies plaats, ook met docenten en leerlingen.

Met dit geweldige inhoudelijke en inspirerende programma onderscheidt BETT zich in mijn optiek van de NOT. Het resultaat van BETT is dat je vol inspiratie en ideeën huiswaarts keert.

De NOT biedt ook een programma met diverse presentaties, maar zou in mijn optiek aantrekkelijker kunnen worden als een dergelijk inhoudelijk en inspirerend programma als op BETT wordt aangeboden. Dit zal ongetwijfeld meer Nederlandse én buitenlandse bezoekers trekken.

En daarmee trekt de NOT echt niet een te grote broek aan. Nederland hoeft zich namelijk qua technologische ontwikkelingen op het gebied van educatie niet te schamen. Een rondgang op BETT bewijst dit. Wij lopen zeker niet achter bij andere landen of aanbieders van vernieuwend onderwijs.

In Nederland wordt al een aantal innovatieve toepassingen voor het onderwijs ontwikkeld en op scholen geïmplementeerd. Er is bijvoorbeeld sprake van een aantal beproefde platforms voor onderwijs met behulp van devices en ook wordt er gewerkt aan digitale leerplatforms die gepersonaliseerd en adaptief onderwijs mogelijk maken.

Misschien is het een idee als de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) samen met de organisatie van de NOT de handschoen oppakt en de NOT Arena in het leven roept. Voor de komende week gaat dit uiteraard niet meer lukken, maar de volgende NOT in 2017 moet haalbaar zijn.

En een tip tot slot in deze: in zijn presentatie maakte sir Ken Robinson gebruik van een Nederlands filmpje. Dit alleen al lijkt me reden genoeg hem als spreker voor de NOT 2017 uit te nodigen!

Bron foto 1: Bettshow.com
Bron foto 2: Henk J. Mulder

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer