Belangrijk! Verduidelijking beroepsgericht examen 2018

Belangrijk! Verduidelijking beroepsgericht examen 2018

Vanaf volgende week beginnen de eerste scholen met het afnemen van het CSPE. Het CSPE moet tussen 3 april en 6 juli worden afgenomen. Nieuwvmbo.nl plaatste op haar website een nieuwsbericht met belangrijke informatie over het CSPE dit jaar. Daarnaast plaatste zij informatie over de becijfering van de keuzevakken.

Verhoging CSPE-cijfer met 0,5

Heb je niet alle examenonderwerpen kunnen behandelen door de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s? Of heb je de zwaarte van een examenonderdeel niet goed ingeschat en niet genoeg behandeld? Als je een goede reden hebt, mag je dit jaar aan het cijfer van de profielvakken 0,5 punt toevoegen. Je moet je reden wel motiveren richting de onderwijsinspectie.

Cijfer(s) keuzevakken

De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken moeten op een heel cijfer afgerond worden voor het combinatiecijfer berekend wordt. Heeft de leerling bijvoorbeeld een 5,6, 8,1, 7,5 en een 7,3 gehaald? Dan wordt het combinatiecijfer (6 + 8 + 8 + 7)/4 = 7,25 dus een 7. Daarnaast mogen de cijfers voor de afzonderlijke keuzevakken niet lager zijn dan een afgeronde vier.
De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken moeten uiterlijk 27 mei ingeleverd worden.

Voor degenen die volgende week al starten met het CSPE: heel veel succes en plezier gewenst! Ik hoop dat alles vlekkeloos mag verlopen en dat elke leerling laat zien wat hij/zij kan!

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer