Autisme èn sporten, hetzelfde onderwerp, verschillend gebracht

Autisme èn sporten, hetzelfde onderwerp, verschillend gebracht

Op de docentendagen van Sport & Bewegen en Welzijn stond hetzelfde onderwerp op het programma ‘sporten en autisme’.

Hiervoor was de stichting Empower uitgenodigd.

Stichting Empower is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid. 

Namens de stichting hadden we Arne Mulder en Wilco Voulon (initiatiefnemer Empower) uitgenodigd. Arne Mulder is een bekende hardloper in de regio, maar ook op landelijk niveau presteert hij goed, bijvoorbeeld recent 19e op de NK Cross.

Hardloopgroep

De stichting heeft ook een hardloopgroep opgericht.

Deze hardloopgroep hanteert de volgende afspraken:

  • De deelnemer staat in zijn of haar kracht.
  • De wensen van de deelnemer staan centraal (en niet de autisme spectrum stoornis).
  • We zoeken aansluiting bij het bestaande sportaanbod.
  • Er wordt gewerkt volgens het motto: ‘Normaal waar het normaal kan en speciaal waar het speciaal moet’, anders gezegd ‘Het gaat zoals het moet en anders moet het maar zoals het gaat’.
  • Deelname is simpel, uitvoerbaar en structureel.
  • We bieden veiligheid door structuur en persoonlijke aandacht, met zorg op maat.
  • De deelnemer ervaart succeservaringen en doet zelfvertrouwen op.
  • We bevorderen een gezonde levensstijl.

Hoe breng je nu hetzelfde onderwerp gericht op verschillende doelgroepen onder de aandacht? En wat waren de verschillen? Natuurlijk is niet alles zwart/wit, maar om goed aan te sluiten bij beide doelgroepen ontkom je niet aan enkele verschillen.

Sport & Bewegen

De meeste docenten Sport & Bewegen hebben zelf ook wel eens hardgelopen, of zijn actief hardloper. En dat was te merken in de zaal. Terloops zei Arne, ‘Toen ik m’n eerste halve marathon liep onder de 1.11 uur …’ en een gelach ging op in de zaal. Dat is dus best wel heel snel ;). En ja die 5 km onder de 15 min, daar kunnen de meeste mensen alleen maar van dromen.

De begeleiding en het mooie voorbeeld met Danny, was een prestatie op topniveau. Alleen al het in zo’n enorm hoog tempo, gewaagd aan elkaar hardlopen op een groot evenement is een prestatie op zich.

Welzijn

Bij de docenten Welzijn, stond de begeleiding en het samen sporten meer centraal. Hoe de drempels voor jongeren verlaagd kunnen worden. Hoe ze ontspannen terugkomen. Maar ook op welke vaste wijzes trainingen worden opgebouwd. En hoe jongeren met autisme ook echt de kans krijgen om te sporten èn te ontspannen.

Na afloop kwamen de volgende uitspraken van docenten voorbij: ‘Sporten in combinatie met autisme is helemaal nieuw voor mij’. Of ‘Dit mooie verhaal kunnen we goed als casus gebruiken’. ‘Jullie verhaal, de kansen èn de kansen die je jongeren biedt, dat raakt me’.

Maak samen het onderwijs

Op deze wijze proberen we inspirerende verhalen onder de aandacht te brengen, en hopen we op nog meer inspirerende verhalen!

Nathalie de Weerd

Nathalie de Weerd is uitgever bij Edu'Actief voor de methodes Leefstijl, Angerenstein Welzijn en Factor-e Welzijn. In haar vrije tijd is ze betrokken bij het onderwijs, loopt ze hard en bakt ze vaak.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer