Associate degree: grote kansen voor het mbo

Associate degree: grote kansen voor het mbo

In een van mijn eerdere blogs heb ik aandacht besteed aan de brief van Jet Bussemaker over de toekomst van het mbo. In die brief worden 35 aandachtspunten besproken om te komen tot een toekomstgericht mbo. Een van de aandachtspunten is het belang van het verbeteren van de aansluiting mbo naar hbo. De Associate Degree (Ad) kan daarbij een interessant ‘wapen’ zijn. Daar wil ik het vandaag met u over hebben.

In de brief van Bussemaker staat over Ad…
“De Associate degrees (Ad) zijn tweejarige opleidingen op hbo-niveau die aantrekkelijk zijn voor mbo-studenten die na het afronden van hun opleiding door willen studeren. De Associate degrees zijn een belangrijk type opleiding om ervoor te zorgen dat de student op de juiste plek terecht komt en straks meer kans heeft op een baan. De deelname aan het Ad is het afgelopen jaar met 25% gegroeid. Voor mbo’ers die direct of na een aantal jaren werkervaring willen doorleren in een Ad-programma is een goede samenwerking tussen mbo en hbo essentieel. Ik houd de ontwikkeling van de Ad nauwgezet in de gaten en zo nodig tref ik maatregelen om de samenwerking tussen mbo en hbo te versterken.”

Ad is sterke brug tussen mbo en hbo
Om het aanbod te verbreden in het hoger beroepsonderwijs en het gat te dichten tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs werd in september 2006 gestart met tweejarige opleidingen aan hogescholen. Het is vooral bedoeld voor mbo’ers die na hun opleiding nog door willen studeren, maar geen 4-jarige hbo-bacheloropleiding willen volgen. Afronding hiervan wordt afgesloten met een wettelijke graad, de Associate degree geheten. De opleidingen sluiten aan bij de behoefte uit het bedrijfsleven aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo-bachelor. De graad stamt oorspronkelijk uit de Angelsaksische landen waar het een undergraduate academische graad betreft toegekend door community colleges , junior colleges, technical colleges of city colleges.

Sinds 1 september 2013 heeft de Associate degree, naast de master en de bachelor, een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. Op die datum is de wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen, die dit regelt. Diverse organisaties (studenten, werkgevers, werknemers, opleiders en kenniscentra) werken gezamenlijk aan de invoering van de Associate degree. Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van OCW. Deze organisaties hebben zich op verzoek van het ministerie verenigd in het Landelijk Platform Associate degree. De Associate degree is een volwaardige tweejarige studie, met een wettelijk erkend diploma. Afgestudeerden mogen ‘Ad’ achter hun naam zetten. Qua niveau zit de Associate degree tussen mbo-4 en de hbo-bachelor in.

Op verzoek van het bedrijfsleven
De Associate degree is er gekomen op verzoek van het bedrijfsleven. Daar bleek een grote behoefte te zijn aan mensen met een hoger opleidingsniveau dan mbo-4 en havo, maar waarvoor de hbo-bachelor niet noodzakelijk is. In 2006 is begonnen met een aantal pilots. Nu zijn er in totaal al ruim 160 Associate degree-studies verdeeld over het hele land.

Voor mbo’ers en werkenden
Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt. De Associate degree-studies zijn namelijk allemaal ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Onderdelen van Ad als keuzedeel in het mbo
Het zal de komende jaren een geweldige opgave voor Roc’s worden om de keuzedelen binnen het mbo cachet te geven. Waar ligt de uitdaging voor de student om keuzedelen te volgen, als deze niet voorwaardelijk zijn aan het behalen van een diploma?Waarom proberen we niet onderdelen van het Ad als keuzedelen binnen het mbo aan te bieden? Keuzedelen krijgen dan expliciet toegevoegde waarde voor studenten, Roc’s kunnen zich hiermee profileren, de doorstroom mbo naar hbo wordt verbeterd en verhoogd…..…wat de ‘penningmeester’ van het hbo blij maakt en last but not least, de Minister hoeft geen extra maatregelen te nemen om de samenwerking tussen mbo en hbo te versterken.

Welk mbo en hbo gaan als eerste de uitdaging aan? Graag melden bij uw blogger.

 

Rob van der Ploeg

Netwerker, creatief denker en enthousiast over alles wat met beroepsonderwijs te maken heeft. Wil aantrekkelijke leermiddelen maken zodat leerlingen en studenten dagelijks met plezier kunnen leren. In de afgelopen bijna 20 jaar deed hij dit als uitgever en uitgeefmanager. Nu houdt hij zich bezig met de strategie en productinnovatie van Edu’Actief.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer