9 voordelen van keuzedelen volgens het bedrijfsleven

9 voordelen van keuzedelen volgens het bedrijfsleven

De keuzedelen houden de gemoederen binnen de mbo’s inmiddels aardig bezig, hoewel ik zeer onlangs tijdens een Docentendag Zorg & Welzijn een docent hoorde vragen wat keuzedelen eigenlijk zijn ….. 

Maar dit lijkt me een uitzondering. Veel scholen denken na over de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur per 2015 of 2016 en ook over de keuzedelen binnen het nieuwe programma. Scholen bepalen zelf het aanbod van keuzedelen en kunnen deze in samenwerking met het bedrijfsleven (in de regio) ontwikkelen. Maar hoe denkt de beroepspraktijk eigenlijk over dit nieuwe fenomeen binnen het mbo?

Die vraag is voorgelegd aan medewerkers van vier verschillende bedrijven en instanties. De voordelen die men vanuit het bedrijfsleven met betrekking tot keuzedelen ziet, zijn:

  1. Het keuzedeel richt zich juist op andere onderdelen dan die in het Basis- en het Profieldeel aan de orde komen. Dus het resulteert in breder opgeleide studenten dan sec voor een functie en dat is nodig omdat je die functie niet los van de context kunt zien;
  2. Het keuzedeel is relatief eenvoudig aan te passen, de Basis- en Profieldelen niet;
  3. Het keuzedeel is snel aanpasbaar aan de regionale situatie;
  4. Het keuzedeel kan er voor zorgen dat er een betere aansluiting wordt gerealiseerd met de beroepspraktijk: behoeftes van de praktijk en het onderwijs worden op elkaar afgestemd;
  5. Naast inhoud biedt het keuzedeel ook de mogelijkheid aandacht te besteden aan gedrag en houding. Die aspecten vindt het bedrijfsleven minstens zo belangrijk als inhoud;
  6. Door middel van een keuzedeel kan de toekomstige beroepsbeoefenaar zich alvast de taal van de beroepspraktijk eigen maken;
  7. Het keuzedeel kan, doordat het actueel is, nieuwe technieken en ontwikkelingen in de beroepspraktijk meenemen;
  8. Het keuzedeel betreft een structureel deel van de mbo-opleiding en dat is een betere situatie dan de vrije ruimte zoals die nu geldt;
  9. Het keuzedeel ligt dichterbij de voorkeur en ambitie van de student en het biedt de student een grotere kans op een baan.

Kortom, als de beroepspraktijk zoveel voordelen met betrekking tot de keuzedelen ziet, is het raadzaam voor die docent bij de Docentendag Zorg & Welzijn zich snel te verdiepen in de keuzedelen: de beroepspraktijk vraagt erom en ziet grote voordelen voor de inzet ervan.

Ga, naast het verdiepen in de facts & figures van keuzedelen vooral in gesprek met de beroepspraktijk over de invulling van de keuzedelen. En misschien dan niet alleen over de keuzedelen, maar over de volledige inrichting van de mbo-opleiding anno 2016. Succes!


Ook interessant om te lezen

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer