Vernieuwing vmbo: 4 argumenten voor het CSPE in leerjaar 3

Vernieuwing vmbo: 4 argumenten voor het CSPE in leerjaar 3

Op de website Vernieuwingvmbo.nl lees ik dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE), Cito en de projectleiding van het project ‘nieuw vmbo’ op 8 november een informatiebijeenkomst houden voor scholen die in leerjaar 3 het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) afnemen. Een mogelijkheid die sinds dit schooljaar is ingevoerd. Sommige scholen twijfelen of ze het CSPE in leerjaar 3 of leerjaar 4 af moeten nemen. Wat is goed voor de school en voor de leerling? In dit artikel 4 redenen die ik op scholen vaak hoor om te kiezen voor CSPE in leerjaar 3.

1. Betere en bewustere keuze vervolgopleiding

Wanneer leerlingen in leerjaar 3 het profielvak afsluiten, kunnen ze in leerjaar 4 door middel van de keuzevakken ontdekken welke vervolgopleiding bij hen past. De keuzevakken worden in deze opzet ingezet als lob. Leerjaar 4 staat in het teken van ervaren en keuzes maken met behulp van de keuzevakken. Het doel is dat de leerling aan het eind van leerjaar 4 een bewuste keuze maakt voor een vervolgopleiding.

2. Betere aansluiting op vervolgopleiding mbo

Soms weet een leerling al heel vroeg welke opleiding hij wil volgen of welk beroep hij wil uitoefenen. Deze leerling motiveer je door hem de kans te geven hier al zoveel mogelijk naar toe te werken. Wanneer deze leerling in leerjaar 3 examen doet voor het profielvak, kan hij in leerjaar 4 de keuzevakken volgen die zorgen voor de meest optimale aansluiting op de mbo-opleiding.

3. Overzichtelijke periode waarin aan CSPE-stof gewerkt wordt

Voor leerlingen is het overzichtelijk om een schooljaar bezig te zijn met de stof voor het CSPE. Wanneer je in leerjaar 3 examen doet, hoef je in leerjaar 4 geen stof meer te herhalen. Je kunt fris beginnen met de stof van keuzevakken in leerjaar 4.

4. Organisatorisch overzichtelijk

Het is organisatorisch gezien handig dat alle profielen in leerjaar 3 het CSPE doen. Elk profiel heeft dan in leerjaar 3 de mogelijkheid om de lessen in te vullen op de manier die bij het profiel past. Ook kun je als profiel goed kijken naar het CSPE en je onderwijs hierop afstemmen. In leerjaar 4 biedt elk profiel de keuzevakken aan. Omdat deze worden afgesloten met een schoolexamen, heb je meer vrijheid hoe je de lesstof behandelt en op welke manier je deze toetst. Hier kun je onderling afspraken over maken. Je kunt hierdoor makkelijker werken in blokken. Op deze manier wordt het makkelijker om ‘profieloverstijgend’ keuzevakken aan te bieden voor de leerlingen.

Wat vind jij?

Ik ben benieuwd hoeveel scholen kiezen voor het CSPE in leerjaar 3. En vooral ook waarom. Wat is jouw mening? Wel of niet CSPE in leerjaar 3?

[yop_poll id=”30″ tr_id=”30″]

Baukje Visser

Inhoudelijke gesprekspartner voor scholen en andere organisaties wanneer het gaat om trends en vraagstukken binnen het VO beroepsgericht. Spart graag met partners over bijvoorbeeld de veranderende wettelijke kaders, het toekomstige leermiddelenlandschap en aansluiting vmbo-mbo. Heeft als missie dat iedereen weet hoe mooi en belangrijk het onderwijs op het vmbo is.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer